Darbinieki

Rīgas domes Labklājības departaments Baznīcas ielā 19/23, LV 1010, e-pasts dl@riga.lv darbiniekiem: vards.uzvards@riga.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Kabinets
Direktore Irēna Kondrāte 67105150 301

Iedzīvotāju informēšanas nodaļa. Bezmaksas informatīvais tālrunis - 80005055

Nodaļas vadītāja Lita Brice 67105925
mob. tālr. 26385691
311
Nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā 67105925 311
Galvenais speciālists Aina Žubeviča 67105196 306
Galvenais speciālists Alvīna Geida 67105989 306

Personāla un kvalitātes vadības nodaļa

Nodaļas vadītāja Liene Baumane 67105190 303
Kvalitātes vadītāja Iveta Grauduma 67105626 303
Direktora palīgs Eva Kārlsone 67105151 300
Galvenā speciāliste Maija Goča-Ozoliņa 67105178 200
Galvenais lietvedības speciālists Kristīne Ločmele-Manevska 67105152 305

Juridiskā nodaļa

Nodaļas vadītāja Laura Kalniņa 67181398 304
Galvenā juriste, nodaļas vadītājas vietniece Kristīne Lapiņa 67037427 308
Galvenā juriste tiesvedības jomā Valentīna Vanaga 67105154 307
Galvenā speciāliste - eksperte Lāsma Beļkus 67105197 308

Iekšējā audita nodaļa

Nodaļas vadītāja Lilita Lejiete 67105920 314
Auditore - eksperte Gundega Klauža 67105090 314

Tehniskā nodaļa

Nodaļas vadītāja Irēna Anaškēviča 67105171 108
Nodaļas vadītājas vietnieks Jānis Krasts 67105168 9
Saimniecības pārzinis Guntis Linters 67026349 209
Autovadītājs Jānis Skuja 67026349 209

Finanšu nodaļa

Nodaļas vadītāja Daina Nereta 67105153 310
Nodaļas vadītājas vietniece Benita Brūdere 67105159 313
Galvenā speciāliste - eksperte Anita Zīda 67105163 309
Galvenā finanšu speciāliste Santa Nevarževska 67105923 313
Galvenā speciāliste - eksperte Kristīne Stahanova 67105161 309
Projektu koordinācijas sektors
Sektora vadītājs Andris Izinkēvičs 67105166 312
Galvenais speciālists Diāna Grencmane 67105164 312
Galvenais speciālists Aija Vecenāne 67037114 312

Veselības pārvalde

Pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece Inga Solovjova 67105191 215

Veselības aprūpes pieejamības uzraudzības nodaļa

Nodaļas vadītāja Gunta Grīsle 67105173 214
Galvenā speciāliste-eksperte   67012575 214
Galvenā speciāliste-eksperte Jekaterīna Tjurina 67012529 214

Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļa

Nodaļas vadītāja, pārvaldes priekšnieka vietniece Nikola Tilgale-Platace 67105174 217
Galvenā speciāliste - eksperte Rūta Ligere 67105845 218
Galvenā speciāliste Inita Zaltāne 67105873 218
Galvenā speciāliste - eksperte Anna Auziņa 67181860 213
Galvenā projektu vadītāja Inese Upelniece 67037318 216
Galvenā speciāliste Ivonna Grīnvalde 67181859 216
Galvenā speciāliste Alise Dūdiņa 67105414 213
Nodaļas vadītāja vietniece Ieva Grietēna 67037319 213
Galvenais speciālists Līva Vītola 67012080 213
Galvenā speciāliste Gunta Purvēna 67105680 216

Sociālā pārvalde

Pārvaldes priekšnieks-departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Moors 67105177 201

Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļa

Nodaļas vadītāja, pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne 67105209 210

Sociālo pakalpojumu sektors ģimenēm un bērniem

Sektora vadītāja Līga Taurene 67105181 206
Galvenā speciāliste Evija Mieze 67105156 207
Galvenā speciāliste - eksperte Inga Ešenvalde 67105281 207
Galvenā speciāliste-eksperte Līga Tetere 67105155 206

Sociālo pakalpojumu sektors pilngadīgām personām

Sektora vadītāja, nodaļas vadītājas vietniece Velga Rudzīte 67105186 212
Galvenais speciālists - eksperts Aldis Strapcāns 67105373 211
Galvenā speciāliste - eksperte Zenta Čevere 67105188 211
Galvenā speciāliste Taiga Kantāne 67105180 211
Galvenais speciālists   67105169 205
Galvenais speciālists Raimonds Smagars 67105141 205
Galvenā speciāliste - eksperte Līga Birnbauma 67105175 212
Galvenā speciāliste Ludmila Ozola 67105179 205

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa

Nodaļas vadītāja  Baiba Skuja 67105182 203
Nodaļas vadītājas vietniece Antuāna Kalvišķe 67105183 204
Galvenā speciāliste Valda Apšeniece 67105208 208
Galvenā speciāliste Liliāna Silava 67105184 204
Galvenā speciāliste - eksperte Laima Līduma 67012087 208

Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļa

Nodaļas vadītājs Juris Osis 67105283 202
Galvenā speciāliste - eksperte Skarleta Kalniņa 67181373 202
Galvenā speciāliste - eksperte Dace Samete 67105423 107
Galvenais speciālists - eksperts Maksims Zolovs 67105429 107

Projekts "Mēs par veselīgu Rīgu"

Projekta vadītāja Ilona Segliņa-Krūziņa 67037314 109
Projekta koordinatore Katerina Žiga 67181312 109
Projekta koordinatore Evija Kvante 67181396 109
Projekta finansiste Inga Vinničenko 67012943 109

Projekts "Proti un Dari"

     
 Projekta vadītājs Andris Izinkēvičs 67105166/22069816  312
Projekta koordinators Dzelme Girne 67012022  7