Infografikas

LM infografika par asistenta pakalpojuma pieprasīšanu un piešķiršanu pārejas periodā no 1. jūlija

LM infografika par pilnveidotā asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļiem pilngadīgajiem no 1. jūlija

Aprūpe mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

SIA ”Mājas aprūpe” Rīgas pašvaldības finansētais pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietā

Infografika par pilnveidotā asistenta pakalpojumu bērniem

Par GMI un trūcīgas mājsaimniecības statusu no 01.01.2021.

Kas jāievēro pirms un pēc Covid-19 analīžu veikšanas?

Vakcinējies un pasargā sevi no Covid-19!

Rīgas Sociālā dienesta kontaktinformācija

Par brīvprātīgo palīdzību Rīgas pilsētas pašvaldībā

Informācija rīdziniekiem

Sociālie pakalpojumi Rīgas pilsētas pašvaldībā

Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas pašvaldībā

Vai pie durvīm klauvē Rīgas Sociālā dienesta sociālais darbinieks?

Ģimeņu atbalsta reģistrs

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām

Siltā ēdiena izsniegšanas vietas

Zupas virtuves, kuras līdzfinansē Rīgas pilsētas pašvaldība

Resursu centra sievietēm "Marta" pakalpojums cilvēku tirdzniecībā cietušām personām

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā ?

Jauniešiem:

Kā Jauniešu atbalsta centrs Tev var būt noderīgs?

Informācija par dzīvokļa pabalstu

Informācija par sociālajām garantijām jauniešiem

Labklājības ministrija: Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību