Uzņēmums RNP gatavs apkures sezonai; maznodrošinātie rīdzinieki var saņemt sociālo palīdzību

Ņemot vērā, ka tuvojas jaunā apkures sezona un šoruden gaidāms arī siltumenerģijas tarifu pieaugums, Rīgas dome atgādina – gadījumos, kad radušās finansiālas grūtības – mazturīgajiem un trūcīgajiem rīdziniekiem jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā. Galvaspilsētā kopumā ir pieejami 17 dažādi pabalsti, no tiem saistībā ar dzīvojamo platību pieejami divi pabalstu veidi.

Apkures pakalpojuma pieslēgšana rudens sezonā ir aktuāla lielai daļai pašvaldības uzņēmuma “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klientu. Izvērtējot visu parādu portfeli, tiek prognozēts, ka izteiktam vairumam ēku apkure tiks pieslēgta savlaicīgi.

Analizējot visu ēku finanšu rādītājus, īpaši tiek izvērtēta situācija ar klientu parādiem par iepriekšējā sezonā saņemtajiem AS “Rīgas siltums” (RS) siltumenerģijas pakalpojumiem. Prioritāri tiek vērtēta maksāšanas disciplīna par iepriekšējo apkures sezonu, kā arī parādu mazināšanās dinamika par 2020./2021. gada apkures sezonu, kad RNP valde pieņēma lēmumu segt uzņēmuma klientu parādu par iepriekšējā sezonā saņemto siltumenerģiju.

Jautājums par to, kā nodrošināt apkuri, nezaudē aktualitāti runājot par mājām, kurās maksāšanas disciplīna ir zemāka par 70%. Lai gan parādu apmaksas jomā situācija dinamiski mainās, RNP ir nepilni divi simti ēku, ar kurām plānota papildu saziņa, lai mazinātu parādu apjomu un nerastos aizkavējumi apkures pieslēgšanā. RNP nosūtījis arī aktuālo informāciju par neatgūstamajiem parādiem RS, lūdzot šo parādu apjomu neiekļaut parāda summā pirms apkures pieslēgšanas, lai neatgūstamie parādi, kuri atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jānoraksta, neietekmētu pakalpojuma saņemšanu citiem klientiem.

“Lai gan aktīva darba rezultātā parādu apjoms ir būtiski samazinājies, esam izstrādājuši precīzu stratēģiju, kā nodrošināt apkures pieslēgšanu vairumam mūsu klientu māju. Uz klientu orientētam pārvaldniekam, ir jāspēj nodrošināt visus pakalpojumus, jo lielākā daļa klientu godprātīgi maksā par saņemtajiem pakalpojumiem un viņiem nav jāsaskaras ar neērtībām tādēļ, ka ne visi kaimiņi godprātīgi izturas pret saņemto pakalpojumu apmaksāšanu. Tas, ka esošie normatīvie akti nav efektīvi cīņā pret nemaksātājiem, rada papildus grūtības visiem pārvaldniekiem, bet tas nedrīkst būt attaisnojums nenodrošināt pakalpojumu. Šobrīd ir jāturpina darbs pie normatīvo aktu regulējuma uzlabošanas, lai beidzot pilnībā izslēgtu šādas situācijas nākamajā apkures sezonā, kas noteikti pienāks,” norāda RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

Pagaidām vēl nav mainīts normatīvo aktu regulējums saistībā ar parādiem par apkuri, tāpēc joprojām atsevišķu nemaksātāju dēļ pastāv risks, ka apkuri var nepieslēgt visai mājai. Lai liela daļa RNP klientu nepaliktu bez apkures, RNP tomēr radis risinājumu, kā pieslēgt apkuri lielākajai daļai uzņēmuma klientu. RNP gan atgādina, ka parādniekiem būs pilnībā jāapmaksā parādi un nevar sagaidīt, ka tos segs pārvaldnieks vai pārējie mājas iedzīvotāji, savukārt parādu segšanas kavēšanās var nozīmēt parādniekam papildus izmaksas jau sedzot piesaistītā ārpakalpojuma vai tiesāšanās izmaksas.

Mājokļa pabalstu ir tiesības saņemt par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai mājsaimniecībai. Mājokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un apsaimniekošanas maksas, vai maksas par pakalpojumiem segšanai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.

No šā gada maija ir jauns pabalsta veids – pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai, kuru var saņemt personas, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un ir atzītas par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību.

Rīgas Sociālais dienests piešķir pabalstu mājokļa parāda, kas veidojies mājsaimniecībai iepriekš neparedzētu izdevumu dēļ (piemēram, ar smagu saslimšanu saistītie izdevumi), pamatsummas samaksai, ja:
* mājsaimniecībā ir nepilngadīgi bērni;
* mājsaimniecībā ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;
* mājsaimniecības lietotā mājokļa platība nepārsniedz saistošo noteikumos noteiktos normatīvus.

Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi ir līdz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Neskaidrību gadījumā Rīgas dome aicina zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, lai pārrunātu savu sociālo situāciju un uzzinātu savu tuvāko Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, darba dienās darba laikā var zvanīt arī pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. Aktuālā informācija mājas lapā: www.ld.riga.lv . Galvenais ir nākt uz dienestu un risināt savas problēmas, nevis krāt dzīvokļa parādus, jo kopā var atrast risinājumus. Tāpat var apmeklēt Labklājības departamenta mājas lapu ld.riga.lv/Sociālā palīdzība.

Saskaņā ar ilgtermiņa meteoroloģisko prognozi, šobrīd var prognozēt, ka centralizēta apkures pieslēgšana sāksies oktobra sākumā. RNP rūpīgi seko līdzi laika apstākļu izmaiņām un gadījumā, ja strauji paliks aukstāks, apkures sezona tiks sākta ātrāk. RNP ir veikuši visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai nekavējoši sāktu apkures sezonu.

Jau 15. septembrī apkure tiks pieslēgta pirmajai RNP apsaimniekotajai daudzdzīvokļu ēkai, kuras mājas pilnvarotā persona iesniegusi lēmumu par apkures pieslēgšanu. Negaidot apkures sezonas sākumu, to iespējams pieslēgt tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir pilnībā norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā un iesnieguši kopības lēmumu par apkures pieslēgšanu vai to izdarījusi mājas pilnvarotā persona.

Papildu informācija:

Una Grenevica,
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
Tālr. 29392686
E-pasts: Una.Grenevica@rnparvaldnieks.lv

Lita Brice
Rīgas domes Labklājības departamenta
Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja
Tālr. 67105980
e-pasts: lita.brice@riga.lv.