Uz kārtējo darba sēdi sanāks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome

2019. gada 06. jūnijā plkst.11.00 uz darba sēdi Rīgas domē (Rātslaukumā 1, Portretu zālē), sanāks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (turpmāk – Padome), kuru vada RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Baiba Rozentāle. Padomes sēdēs tiek izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu. Padomes sastāvā darbojas RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, RD Labklājības departamenta direktore un Sociālās pārvaldes priekšnieks, kā arī 33 padomē iesaistījušies NVO vadītāji vai deleģēti pārstāvji. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.
6. jūnija sēdē tiks izskatīti vairāki jautājumi. Par profesionālās izglītības iespējām personām ar invaliditāti informēs Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvji. RD Labklājības departamenta speciālisti informēs par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsta mājokļa pielāgošanai mērķauditorijas paplašināšanu. RD Labklājības departamenta Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas eksperts iepazīstinās ar pētījuma rezultātiem par samaksas transporta pakalpojumiem lietotāju aptauju un diskusija par Rīgas domes piešķirtās samaksas transporta pakalpojumiem izlietojuma mērķtiecīgumu.
Padomes sēdē tiks pārrunāti iepriekšējā sēdē izvirzītie jautājumi un citas aktualitātes. Informācija par Padomi pieejama internetā: www.ld.riga.lv sadaļā “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.
Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes sēdes ir atklātas, un masu mēdiju pārstāvji laipni aicināti atspoguļot Padomes sēdes darbu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv