Uz kārtējo darba sēdi sanāks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome

Oktobrī cilvēku skaits, kuras izmantoja patversmes/naktspatversmes un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumus, vidēji dienā bija 519 cilvēki, kas salīdzinoši ir par 21 cilvēku jeb 4% mazāk nekā oktobrī pagājušā gadā. Salīdzinot datus ar 2015. gada septembri, var secināt, ka 2015.gada oktobrī klientu skaits ir palielinājies par 176 personām jeb 51 %. Patversmēs ir daudz brīvu vietu.
Saskaņā ar Rīcības plānu naktspatversmes no 1. novembra līdz 1.martam darbosies no plkst.17.00 līdz 9.00. Rīgas pilsētā darbojas 7 patversmes/naktspatversmes, kuras līdzfinansē Rīgas dome:
Nakts patversmes vīriešiem un sievietēm:
• SIA „V.E.L.G.” nakts patversme (Kurzemes rajonā, Bolderājā, Esplanādes ielā 1);
• Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” nakts patversme (Latgales priekšpilsētā Gaiziņa ielā 7).
Nakts patversmes sievietēm:
• Rīgas patversmes sieviešu nodaļa (Latgales priekšpilsētā Bārddziņu ielā 2);
• Biedrības „PINS” nakts patversme (Ziemeļu rajonā Tvaika ielā 2, korpuss 12).
Nakts patversmes vīriešiem:
• Rīgas patversmes vīriešu nodaļa (Latgales priekšpilsētā Maskavas ielā 208);
• Nakts patversme „Zilais Krusts” (Latgales priekšpilsētā Mazjumpravas ielā 8). Patversmes pakalpojumu var saņemt vīrieši (10 vietas) ar kustību traucējumiem (pārvietojas riteņkrēslā);
• SIA „V.E.L.G.” naktspatversme (Zemgales priekšpilsētā Kartupeļu ielā 8).
Oktobrī Rīgas patversmes Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem Katoļu ielā 57, vidēji dienā pakalpojumu saņēma 99 personas, kas ir par 6 personām mazāk nekā oktobrī pagājušā gadā. Salīdzinot datus ar 2015. gada septembri, var secināt, ka 2015.gada oktobrī klientu skaits ir palielinājies par 20 personām. No 1. novembra līdz 1. martam dienas centrs strādās katru dienu, arī brīvdienas un svētku dienas no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Ja iedzīvotāju redzeslokā nonāk persona, kura uzturas dienas un nakts laikā dzīvošanai nepiemērotos apstākļos, t.i., uz ielas, dārza būdās, šķūnīšos, pamestās ēkās vai citās vietās, lūdzam informēt Rīgas patversmes Mobilo brigādi darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 pa mobilo tālruni 27023550.
Rīgas Pašvaldības policija (turpmāk – RPP) oktobrī uz naktspatversmēm nogādāja personas 361 reizi. Salīdzinoši 2014. gada oktobrī RPP uz naktspatversmēm nogādāja personas 315 reizes.
2015. gada oktobrī Rīgas pilsētas pašvaldība līdzfinansēja zupas virtuves pakalpojumus līdz 600 porcijām dienā piecas reizes nedēļā, 4 ēdiena izdales vietās Rīgā:
•Skvērā starp Mazo Nometņu ielu un Zeļļu ielu darba dienās 12.00-13.00
•K. Barona ielā 56, darbojas katru dienu, izņemot svētdienas 9.00-11.00
•K. Barona ielā 126, darbojas katru dienu 12.00 -13.00
•Laktas iela 8,k.1, darba dienās 9.00-11.00
Zupas virtuvēs nav jāuzrāda nekādi dokumenti. Ēdienu var baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos). Oktobrī organizācijas ir izdalījušas 13 212 porcijas, no tām 13 200 porcijas ir līdzfinansējusi Rīgas dome.
Ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto personu grupām tiek sniegts sešās vietās Rīgā (Daugavpils ielā 41, Zaļenieku ielā 40, Slokas ielā 33, Brīvības gatvē 399-601, Tvaika ielā 54/3 un Stūrmaņa ielā 25-18) darba dienās un brīvdienās, izņemot svētku dienās, katrā ēdiena izdales vietā vidēji dienā tiek nodrošināts līdz 342 porcijām. Oktobrī Rīgas dome kopā finansēja 57 798 porcijas. Salīdzinoši 2015.gada septembrī kopā tika finansētas 53 695 porcijas.
Pēc Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centra sniegtās informācijas, periodā no 1 līdz 31.oktobrim 2015. gadā netika konstatētas nosalušas personas. Salīdzinoši 2014. gada līdzīgā laika posmā bija nosalušas 3 personas.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tel.67105925; mob.tel. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv