Uz kārtējo darba sēdi sanāks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome

2018. gada 6. decembrī plkst.11.00 uz darba sēdi Rīgas domē (Rātslaukumā 1, Portretu zālē), sanāks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (turpmāk – Padome), kuru vada RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga Veidiņa. Padomes sēdes tiek izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu. Padomes sastāvā darbojas RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, RD Labklājības departamenta direktore un Sociālās pārvaldes priekšnieks, kā arī 33 padomē iesaistījušies NVO vadītāji vai deleģēti pārstāvji. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.
6. decembra sēdē tiks izskatīti vairāki jautājumi. Par biedrības “Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”” aktualitātēm informēs biedrības “Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”” valdes priekšsēdētāja A.Greitāne. Par vides pieejamības jautājumu risināšanu Vecrīgā informēs Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti. Par personu ar invaliditāti nodarbinātības iespējām un subsidētajām darbavietām stāstīs Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji. Padomes sēdē tiks pārrunāti iepriekšējā sēdē izvirzītie jautājumi un citas aktualitātes. Informācija par Padomi pieejama internetā: www.ld.riga.lv sadaļā “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.
Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes sēdes ir atklātas, un masu mēdiju pārstāvji laipni aicināti atspoguļot Padomes sēdes darbu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv