Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 31. martam

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas
derīguma termiņu var pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, neizsniedzot jaunu papīra formāta izziņu. Izziņas derīguma termiņu pagarina pašvaldības sociālais dienests, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus, un sagatavo jaunu iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem.

Sakarā ar to, ka valstī ārkārtas situācija ir pagarināta līdz 28. februārim, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas
derīguma termiņu var
pagarināt līdz 2022. gada 31. martam.

Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Vecās izziņas ir derīgas līdz 2022. gada 31. martam, ja sociālais dienests ir pagarinājis derīguma termiņu.
Persona ar iepriekš izsniegto papīra formāta izziņu dodas uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur tā nepieciešama.

Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus
sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.

Ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:
– nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
– nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisko operāciju;
– saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas par recepti.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 327 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, ir tiesības:
– saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajam;
– saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību atbilstoši Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajam;
– pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu atmaksas (lēmumu par atbrīvojumu, vērtējot personas ienākumus, pieņem tiesa) atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam;
– tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam.

Informācijas avots Labklājības ministrija