TIEK IZSLUDINĀTS finansējuma pieprasījuma konkurss NVO aktivitāšu (pasākumu) īstenošanai

Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka TIEK IZSLUDINĀTS finansējuma pieprasījuma konkurss NVO aktivitāšu (pasākumu) īstenošanai. Pieteikumi konkursa 1. kārtai jāiesniedz līdz 15.03.2021. plkst. 16.00.

Finansēšanas mērķis ir atbalstīt NVO darbību, to pakalpojumus (pasākumus) sociālajos, veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību Rīgā.
Ar prioritātēm un nosacījumiem NVO aktivitāšu īstenošanai 2021. gadā var iepazīties 1.pielikumā.

Finansējums tiek piešķirts četrās kārtās. Komisijā tiek izskatīti Finansējuma pieprasījumi, kas iesniegti līdz 15.martam, līdz 15.maijam, līdz 15.septembrim un līdz 1.novembrim.

Finansējuma pieprasījumu var iesniegt:
* ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītā veidā, latviešu valodā uz Departamenta oficiālo e-pasta adresi: dl@riga.lv (iesniedzot visus 8.punktā minētos dokumentus);
* vai drukātā formā 2 eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija) latviešu valodā, datorsalikumā Departamenta 3.stāva sekretariātā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23; papildu uz Departamenta oficiālo e-pasta adresi: dl@riga.lv iesūtot elektroniski Finansējuma pieprasījuma (2.pielikums) un Tāmes (3.pielikums) veidlapas;
Finansējuma pieprasījums (papīra formā un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītā veidā iesniedzams līdz noteiktā datuma plkst.16.00. Ja minētais datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad Finansējuma pieprasījums iesniedzams nākamajā darba dienā līdz plkst.16:00.

Ar prioritātēm un nosacījumiem NVO aktivitāšu īstenošanai 2021. gadā , kā arī visiem dokumentiem un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties ŠEIT

Uzmanību! 3. martā plkst.11.00 notiks informatīvais seminārs nevalstiskajām organizācijām par 2021. gada Finansēšanas konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks tiešsaistes formātā un tajā tiks apskatīti jautājumi saistībā ar finansējuma pieprasījumu iesniegšanu, atskaišu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību, kā arī sniegta cita būtiska informācija.

Šogad no 1. marta ir iespējams saņemt atbalstu Finansējuma konkursa pieteikumu sagatavošanā pie Rīgas Sociālā dienesta dienas centru speciālistiem:
Dienas centrā “Kamene”, tālr. 67181236:
Pārsla Baļķe, e-pasts: Parsla.Balke@riga.lv
Madara Veseta, e-pasts: Madara.Veseta@riga.lv
Kopienas centrā “Ābeļzieds”, tālr. 67181588
Sandra Kumačeva, e-pasts: Sandra.Kumaceva@riga.lv
Dienas centrā “Rīdzene”, tālr. 67037583
Edmunds Rītiņš, e-pasts: Edmunds.Ritins @riga.lv
Dienas centrā “Kastanis”, tālr. 67181895
Rita Karpinska, e-pasts: Rita.Karpinska@riga.lv
Lūdzam ņemt vērā, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas “Covid-19” saslimšanas dēļ, dienas centri apmeklētājus klātienē nepieņem, tāpēc aicinām sazināties ar centru speciālistiem telefoniski vai pa epastu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925, mob. tālr. 26385691, e-pasts: lita.brice@riga.lv.