Starptautiskajā Senioru dienā Rīgas seniori tiekas Dobelē

Biedrība “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” Starptautiskajā Senioru dienā, 1. oktobrī, saviem biedriem organizēja braucienu uz Dobeli, Pētera Upīša dārzu, kā arī tikās ar Dobeles pilsētas pensionāru biedrību, lai kopīgi pārrunātu
senioru aktivitāšu iespējas un problēmas.
“LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS” valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne uzsver, ka senioriem saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas kā, piemēram,
iesaistīšanās dažādos interešu klubiņos, fiziskās aktivitātēs, pašdarbības kolektīvos, izzinošās ekskursijās ir ļoti būtiskas, jo ļauj uzturēt možu garu un arī ilgāk saglabāt veselību. Tādēļ pašvaldību un dažādu uzņēmumu senioru organizācijām sniegtais atbalsts pensijas vecuma cilvēku aktivitāšu atbalstīšanai vērtējams ļoti augstu. Senioru biedrību tikšanās laikā to atzina arī Dobeles pensionāru biedrības vadītāja Valentīna Embovica, kura informēja par Dobeles senioru aktivitātēm.
“Problēmas senioriem kā pilsētu, tā reģionālajā līmenī ir līdzīgas, un risinājums tām būtu jāmeklē valstiskā līmenī. Seniori uzskata, ka jau tā niecīgo pensiju aplikšana ar iedzīvotāju ienākumu nodokli ir netaisnīga. Vēl lielāka netaisnība ir neapliekamā minimuma nepiemērošana strādājošo pensionāru darba samaksai. Rodas iespaids, ka atvelkot nodokli jau no pirmā centa, ko pensionārs nopelna, valsts viņu šādā veidā soda par to, ka cilvēks
turpina savas darba gaitas,” saka A.Babāne.
Tomēr tā kā 1.oktobris bija svētku diena, seniori par problēmām runāja mazāk, bet vairāk laika veltīja Pētera Upīša dārza un muzeja aplūkošanai. “LATVIJAS SENIORU APVIENĪBA” izsaka pateicību Pētera Upīša muzeja vadītājai Inesei Šintai, dārzniecei Valentīnai Polei, tūrisma organizatorei Adelei Bērziņai par senioru silto uzņemšanu un sarūpēto cienastu, degustāciju, pilsētas gidei Ritai Asmusai kā arī “Banknote.lv.”, pateicoties kuras finansiālajam atbalstam, 1.oktobris senioriem tiešām bija svētku diena.

Informāciju sagatavoja: Astrīda Babāne, LSKA valdes priekšsēdētāja. Informācijai mob. tel.29475168