Stājas spēkā saistošie noteikumi Nr.23 “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”

Ar 2018. gada 21. februāri spēku zaudējuši esošie Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošie noteikumi Nr.83 “Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”, un ir stājušies spēkā Rīgas domes 2018. gada 24. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.23 “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”. Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot personu ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitāti, kā arī veicināt šo personu aktīvu iekļaušanos sabiedrībā.
Samaksu par pakalpojumu ir tiesības saņemt personai, kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus un neatrodas ieslodzījumā. Samaksu par Pakalpojumu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – RSD), neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli.
Personai tiek piešķirta (ir spēkā no 2007. gada):
– samaksa par Pakalpojumu speciālā autotransporta (mikroautobusa), taksometra izmantošanai vai degvielas iegādei – 284,57 euro gadā, ja Personai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņemšanai (turpmāk – VDEĀVK atzinums);
– samaksa par Pakalpojumu hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze – 71,14 euro mēnesī;
– vienreizēja samaksa par Pakalpojumu Personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, bet kurām nav izsniegts VDEĀVK atzinums, Personas nokļūšanai uz institūciju un no institūcijas, kura sniedz veselības aprūpes, rehabilitācijas, īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu, kā arī Personas nokļūšanai uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, lai Persona varētu sākt saņemt šo sociālo pakalpojumu.
Tā kā Rīgā būtiski palielinājusies sabiedriskā transporta pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī ir pieejams pašvaldības finansēts pavadoņa-asistenta pakalpojums, ar kuru vairākos gadījumos varētu aizstāt transporta pakalpojumus, par kuriem paredzēta samaksa par Pakalpojumu, tad Saistošajos noteikumos precizēts vienreizējās samaksas par Pakalpojumu izmantošanas biežums, t.i., vienu reizi gadā, paredzot izņēmuma gadījumus.
Lai saņemtu samaksu par Pakalpojumu hemodialīzes procedūru apmeklēšanai, Personai nevajadzēs iesniegt RSD informāciju par nepieciešamo hemodialīzes procedūru skaitu, jo minētās samaksas par Pakalpojumu apmērs ir konstants un nav saistīts ar nepieciešamo braucienu skaitu. Turklāt bieži vien arī ģimenes ārsti nespēj iepriekš noteikt nepieciešamo procedūru skaitu.
Personām vairs netiks prasīts iesniegt dokumentus (VDEĀVK atzinums, izziņas no Uzņēmumu reģistra), kuros esošo informāciju RSD var pārbaudīt pieejamajās datu bāzēs.
Ir paredzēts, ka samaksai par Pakalpojumu piešķirtos līdzekļus RSD varēs pārskaitīt transporta pakalpojuma sniedzējam, ja Persona iesniegumā to norādīs.
Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Darba dienās darba laikā informāciju var saņemt pa Rīgas Sociālā dienesta tālruni 67105048. Plašāku informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv