Šogad pirmajā darba sēdē tiksies Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome

2021. gada 18. februārī plkst. 13.00 Microsoft Teams saziņas vietnē notiks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (turpmāk – Padome), kuru vada Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Ik gadu jānotiek ne mazāk kā četrām Padomes sēdēm, kurās tiek izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu. Padomes sastāvā darbojas RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, RD Labklājības departamenta direktore un Sociālās pārvaldes priekšnieks, kā arī 29 padomē iesaistījušies NVO vadītāji vai deleģēti pārstāvji. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.

18. februāra sēdē tiks izskatīti vairāki jautājumi. Par vides pieejamības stratēģijas izstrādes virzību un nākotnes vīziju informēs Padomes priekšsēdētājs V.Kleinbergs. Par šobrīd aktuālu jautājumu – vides pieejamības nodrošināšanu, t.sk. ziemas periodā, transporta pieturvietās Rīgā ziņos Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvis O.Strauts. Par biedrības PINS dalību projektā L.I.K.E (Life Investment is the Key to Employment”) jeb “Mūža ieguldījums kā atslēga nodarbinātībai” meklējot kopīgus Eiropas risinājumus par sociālo iekļaušanu un kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību jauniešiem ar garīgās veselības problēmām, kā arī īstenotās izpētes daļas rezultātiem un tendencēm informēs Biedrības PINS valdes loceklis N.Snarskis. Ar sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētas pašvaldībā 2020./2021.gadā iepazīstinās RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks M.Moors. Padomes sēdē tiks pārrunāti iepriekšējā sēdē izvirzītie jautājumi un citas aktualitātes.

Informācija par Padomi pieejama internetā: ld.riga.lv sadaļā “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv