RSAC “Mežciems” iedzīvotāju sveiks 100 gadu jubilejā

Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” iemītniece Helēna Saleniece 16. novembrī svinēs 100 gadu jubileju.
Helēna Saleniece dzimusi 1919. gada 16. novembrī, Varakļānos, zemnieku ģimenē. Ģimenei bijusi pašiem sava saimniecība. Jau no agras bērnības izbaudītas ganu gaitas un iepazīti visi lauku darbi.
Vecāki bija dziļi reliģiozi, tālab Helēna augusi katoļticībā. Lai arī vecāki nav baudījuši izglītību skolā, pašmācības ceļā iemācījušies lasīt un rakstīt. Ģimenē auguši 7 bērni, Helēnai vēl bija 5 brāļi un 1 māsa. Dievbijībā audzinātajai, Helēnai bijis sapnis iet klosterī, taču māte nav ļāvusi, jo saimniecībā bija nepieciešamas darba rokas un visu ģimenes cilvēku palīdzība.
Jaunībā, pirms kara, iepazinusi Rīgu, kalpojot kāda uzņēmēja ģimenē. Pašus kara gadus Helēna atceras kā postošu, nežēlīgu laiku. Tā kā bijušas izvešanas, kad ģimene jau laikus sagatavojusi siltu drēbju kārtu, jo nekad nav bijusi drošības sajūta. Spaidu kārtā, toreiz, arī Helēna bijusi nodarbināta kūdras purvos.
Kad Helēna ieradās Rīgā, 30 gadu vecumā, atrada darbu apavu fabrikā, kur nostrādāja līdz pensijai.
Pirms 27 gadiem Helēna ieradās Rīgas sociālajā aprūpes centrā “Mežciems” kopā ar savu māsu, bet māsa jau ir aizgājusi mūžībā, pirms desmit gadiem.
Helēna dzīvo sociālās aprūpes centrā ar prieku un pateicību sirdī, ticot Dievam. Viņa izjūt lielu prieku par savu spēju nodzīvot līdz simts gadiem, un ar dievpalīgu novēl dzīvot arī Latvijas iedzīvotājiem.
Helēnu Salenieci nozīmīgajā dzīves jubilejā svinīgā pasākumā sveiks 19.11.2019. plkst.14.00 RSAC “Mežciems” (Malienas iela 3a) zālē.

Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr.81 „Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām” paredz pabalstu jubilejā simts un vairāk gadus sasniegušajiem rīdziniekiem 150 eiro apmērā. 2018. gadā šo pabalstu saņēma 70 rīdzinieki. 2019. gada desmit mēnešos šo pabalstu saņēmuši 68 rīdzinieki.
Rīgas domes 150 eiro pabalsts ir materiāls atbalsts personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu. Pabalstu saņem personas, atbilstoši personas deklarētajai pamata dzīvesvietai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība:
*Pabalstu piešķir, nepieprasot iesniegumu.
*Rīgas Sociālais dienests piešķir pabalstu katru gadu mēnesī, kad persona sasniedz 100 un vairāk gadu.
*Rīgas Sociālais dienests pabalstu izmaksā skaidrā naudā, to piegādājot personai dzīvesvietā.
Šo sociālo pabalstu apmaksā no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” un to administrē Rīgas Sociālais dienests.
Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Darba dienās darba laikā informāciju var saņemt pa Rīgas Sociālā dienesta tālruni 67105048. Plašāku informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv