Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” pēc korpusa rekonstrukcijas atvērs jaunu nodaļu personām ar demenci

Otrdien, 10. maijā, Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” pēc remonta atklātas jaunas telpas, kur, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un universālā dizaina elementus, atradīsies ģimeniska tipa īpašās uzraudzības nodaļa personām ar demenci.

Jaunajā nodaļā izveidoti kritienu sensori, personāla izsaukuma pogas, smart TV, tāpat, tiek domāts par klientu drošību un kognitīvo spēju saglabāšanu.
Jaunizveidotajā nodaļā izmantoti labās prakses piemēri no aprūpes institūcijām Eiropā un ASV, kā arī daudz tiek domāts par šīs nodaļas saturisko pusi un aprūpes darbinieku kvalifikācijas celšanu.

Remonta laikā mainīta laika gaitā nolietojusies elektroinstalācija, apkures sistēma un kanalizācijas caurules, izvietotas jaunas mēbeles, iekārtas un mīkstais inventārs, izveidots interjera dizains. Kopā nodaļas izveidošanai tika izlietoti aptuveni 370 000 eiro.

“Mūsu mērķis ir uzlabot aprūpes sistēmu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs, tās padarot par mūsdienīgiem centriem, kuros seniori patiešām cienīgi un aprūpēti var pavadīt savas vecumdienas. Pārmaiņas, kuras piedzīvos Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” rekonstruētā korpusa iemītnieki, ir ievērības cienīgs solis tuvāk Rīgai, kurā ikviena sociālā grupa saņem iespējami labāko pakalpojumu. Šīs ir lielākās investīcijas, kas veiktas sociālās aprūpes centru infrastruktūrā pēdējo gadu laikā,” uzsver Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

Atbilstoši centra vīzijai “Mājīgākais un modernākais aprūpes centrs Rīgā ar apmierinātiem klientiem un gandarītiem darbiniekiem”, pēdējos gados daudz tiek domāts un darīts, lai uzlabotu mikroklimatu un darbinieku darba apstākļus. Ar IT tehnoloģijām pilnveidota sazināšanās ar klientu piederīgajiem, darbiniekiem un savstarpējā komunikācija. Pēc remontdarbu veikšanas, klientiem tiek uzlaboti arī
dzīves apstākļi, uzstādot jaunas mēbeles un iepērkot tehniskos palīglīdzekļus (t.sk. funkcionālās gultas, pacēlājus, dušas krēslus u.c. aprīkojumu). Tāpat, ņemot vērā klientu individuālos funkcionālos izvērtējumus un pašaprūpes spējas, tiek uzstādīti sensoru vadāmi ūdenskrāni, gaisa kvalitātes mērītāji, gaisa apmaiņas sistēmas, apgaismojuma vadība.

Lai nodrošinātu Rīgas pašvaldības senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti pienācīgus dzīves apstākļus un pakalpojumu kvalitāti arī aprūpes
institūcijās, tiks turpināts iesāktais, arī turpmāk veicot remontdarbus ar kompleksu pieeju.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros pansionātos 2021.gadā tika īstenots Valsts aizdevuma programmas projekts “Pretkritienu sistēmas tehnoloģijas ieviešana sociālajos aprūpes centros un klientu mājās – viedā pacientu uzraudzības sistēma”. Projekta laikā tika uzstādīti 160 viedās klientu uzraudzības sistēmas sensori, lai nodrošinātu multiplu indikatoru uzraudzību un savlaicīgu aprūpes darbinieku reaģēšanu, kā arī samazinātu aprūpes darbinieku nevajadzīgu saskari ar klientiem, īpaši Covid-19 straujās izplatības gadījumos. Projekta kopējās izmaksas bija 348 000 eiro.

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” savu darbību sāka 1975. gadā. Tas atrodas Rīgas klusajā un zaļajā zonā – Mežciemā, Malienas ielā 3A.
Centrs nodrošina klientu diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un medicīnisko aprūpi, kā arī dzīvojamo platību, kas iekārtota atbilstoši klientu vajadzībām un funkcionālajam stāvoklim. Klienti tiek nodrošināti ar gadalaikam piemērotu apģērbu un apaviem. Klientiem tiek nodrošināta ēdināšana četras reizes dienā, nepieciešamības gadījumā – diētiskā ēdināšana. Centra klienti dzīvo 77 vienvietīgās un 58 divvietīgās istabās.

Foto: Rīgas dome

https://flic.kr/s/aHBqjzPdmW

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, tālrunis: 26007509, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.