Rīgas Sociālais dienests novērojis, ka pandēmijas laikā pieaug sociālās problēmas ģimenēs ar bērniem

Rīgas Sociālajā dienestā ir būtiski palielinājies vardarbības apdraudējumu ziņojumu skaits salīdzinājumā ar 2020. gada nogali. Ja pagājušā gada pēdējos trīs mēnešos tika saņemti 275 ziņojumi, tad šī gada trijos mēnešos saņemti jau 374 ziņojumi, no tiem 87 gadījumos konflikti notikuši bērna klātbūtnē.

Tāpat arī ir pieaudzis citu institūciju un sabiedrības sniegtās informācijas/ saņemto signālu skaits par bērnu tiesību pārkāpumiem un aizdomām par bērnu tiesību pārkāpumiem, lūdzot pārbaudīt un izvērtēt situāciju ģimenēs.

No šī gada 1. janvāra Rīgas Sociālajā dienestā reģistrēts 531 gadījums, kad sociālie darbinieki veica darbības sociālās situācijas izvērtēšanai un saņemtās informācijas pārbaudīšanai. Pirmajos trīs mēnešos reģistrēti 209 jauni sociālie gadījumi darbā ar ģimenēm un bērniem, kas nozīmē, ka ģimenei nepieciešams piesaistīt sociālos pakalpojumus un speciālistus atbalsta sniegšanai.

Rīgas Sociālais dienests novērojis, ka pandēmijas laikā pieaug problemātika ģimenēs – apreibinošo vielu lietošana, psiholoģiskas problēmas gan bērniem, gan pieaugušajiem, bezdarbs, vardarbība.

Šobrīd saasinās ne tikai esošo klientu sociālās problēmas, bet arī pieaug jaunu gadījumu skaits. Vardarbības riski un vardarbības gadījumi pieaug arī ģimenēs, kurās līdz šim tas nebija novērots. Diemžēl pieaug arī bērnu suicīdu mēģinājumi gan kā psiholoģiska diskomforta sekas, gan kā pusaudžu vēlme izcelties vienaudžu vidū.

Tāpat Rīgas Sociālajā dienestā ir pieaudzis pieprasījums pēc psihologa pakalpojuma. To lūdz ne tikai sociālā riska ģimenes, bet arī funkcionējošas ģimenes, kuras iepriekš nav nokļuvušas sociālā darbinieka redzeslokā. Visbiežāk šī palīdzība ir nepieciešama, jo vecākiem ir grūtības disciplinēt pusaudžus, bērniem ir depresija vai ir bijuši pašnāvības mēģinājumi, nepieciešams sniegt atbalstu, jo vecāki neprot atrast kontaktu ar bērnu, bērni ir apātiski, noslēgušies sevī.

Sociālie darbinieki daudz biežāk iesaistās atbalsta sniegšanā bērniem attālinātā mācību procesa realizēšanā. Līdz ar to būtiska loma ir institūciju sadarbībai, informācijas apmaiņai un kopīgu risinājumu meklēšanai, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuriem ir problēmas mācīties attālināti.

Šis ir izaicinājumu pilns laiks ikvienam, arī sociālajiem darbiniekiem, sniedzot palīdzību un atbalstu ģimenēm, taču sociālie darbinieki pielāgojas jaunajiem apstākļiem un turpina profesionāli strādāt.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, tālr. 67105980, e-pasts: linda.sausa@riga.lv.