Rīgas Sociālais dienests klientus pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – RSD) klientus pieņem TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt RSD klātienē. Pieteikties apmeklējumam var, zvanot uz savai dzīvesvietai tuvāko teritoriālo centru. Informējam, ka saistībā ar paaugstinātu tālruņu noslodzi var nākties ilgāk gaidīt savienojumu. Būsim savstarpēji iecietīgi un pacietīgi, jau iepriekš paldies par sapratni!

RSD darbinieki organizē apmeklētāju plūsmu telpās, tādēļ jārēķinās, ka apmeklētājam jāpakļaujas darbinieku norādījumiem un var nākties uzgaidīt arī ārpus telpām. Pie katra RSD teritoriālā centra ārdurvīm ir izvietota informācija par apmeklētāju pieņemšanu un cita svarīga informācija. Pirms ienākšanas aicinām ar to iepazīties, tādejādi samazinot laiku, kas jāpavada kontaktā ar sociālajiem darbiniekiem un citiem cilvēkiem. Klienti RSD telpās tiks ielaisti tikai pieraksta kārtībā. Aicinām klientus jau laicīgi mājās sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai dienestā, līdzi noteikti ir jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai eID kartei). Teritoriālo centru priekštelpās ir pieejami izdrukāti aizpildāmie dokumenti, piemēram, iztikas līdzekļu deklarācijas, iesnieguma forma. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības – sejas aizsegs, roku dezinfekcija, distances ievērošana.

Rūpējoties par klientu, darbinieku veselību un drošību, aicinām izvērtēt iespēju arī turpmāk iesniegt iesniegumu attālināti:
•iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
•parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
•izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.
Sociālā pabalsta vai pakalpojuma pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru darba laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Rīgas Sociālā dienesta dienas centros un Kopienas centrā nodarbības notiek ārtelpās. Pirms doties uz dienas centru lūgums sazināties pa tālruni ar attiecīgā centra darbiniekiem un precizēt darba norisi un darba plānu.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments un RD Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv.