Rīgas sociālā darba veicēji sanāks kopā uz konferenci „Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes”. Konferences prezentācijas

31. maijā no plkst. 10.00-15.00 (Elizabetes ielā 2) notiks Rīgas domes Labklājības departamenta organizētā ikgadējā – divdesmit pirmā, Rīgas sociālās sistēmas darbinieku konference, kuras tēma šogad ir „Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes”.
Savu dalību konferencei apstiprinājuši ap 450 dalībnieki, kuru vidū ir Rīgas pašvaldības sociālā darba speciālisti, sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sociālā darba veicēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji. Lai iepazītos ar Rīgas sociālās sistēmas pieredzi, konferencei savu dalību pieteikuši arī Latvijas pilsētu sociālā darba speciālisti no Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Jelgavas, Siguldas, Ozolniekiem, Jūrmalas, Zilākalna un Braslavas pagasta, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes topošie sociālā darba speciālisti.
Konferenci atklās Rīgas domes vicemērs Vadims Baraņņiks un LR Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks.
Konferences laikā tiks runāts un diskutēts par dažādiem sociālajai nozarei aktuāliem jautājumiem. Referātu tematika ir plaša, piemēram, RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks M.Moors iepazīstinās ar Rīgas sociālās sistēmas attīstības plāniem, Labklājības ministrijas pārstāve I.Skrodele – Dubrovska uzstāsies ar referāta tēmu „Labklājības ministrijas aktualitātes sociālā darba nozarē.” RD Labklājības departamenta vadošie speciālisti informēs par pētījumu par jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem. Konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar inovatīvu pakalpojuma veidu Rīgā “Video vizīte kā jaunums sociālajā aprūpē dzīvesvietā”, bet L.Bērziņa uzstāsies par šobrīd aktuālu tēmu par autiskā spektra traucējumiem “Vecāku gaidas no sociālajiem darbiniekiem”.
Otro daļu atklās Māris Grāvis, Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs ar aktuālu tēmu „Inovācija pakalpojumu nodrošināšanā – individuālās sociālās rehabilitācijas programmas patstāvīgas dzīves uzsākšanai personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem”. Melānija Grundšteina – Gruzdiņa, biedrības „Svētā Jāņa palīdzība” direktore uzstāsies ar referātu „Kultūra kā integrācija sabiedrībā personām ar garīga rakstura traucējumiem”. Ruta Kaupe, biedrības „DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāja informēs par „HIV infekcija – apdraudoša aktualitāte Latvijā. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām”. Rita Rindža, Rīgas 1. slimnīcas Hronisku slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļas vadītāja dalīsies ar pieredzi kāds ir sociālā darbinieka darbs ārstniecības iestādē.
Ar detalizētu konferences programmu var iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv/Aktualitātes. Ar Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmatu „Sociālā sistēma un veselības aprūpe Rīgā 2018. gadā” varēs iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapas: www.ld.riga.lv pirmajā lappusē! Ar konferences prezentācijām varēs iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv/Aktualitātes.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji laipni aicināti atspoguļot konferences gaitu!

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv

KONFERENCES PREZENTĀCIJAS

„Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas attīstība 2018. – 2019. gadā”
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks

„Labklājības ministrijas aktualitātes sociālā darba nozarē”
Ilze Skrodele – Dubrovska, LR Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore

„Atbalstītā lemtspēja: iespējas un ierobežojumi”
Ieva Leimane – Veldmeijere, resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore

„Video vizīte kā jaunums sociālajā aprūpē dzīvesvietā”
Ivanda Titova, SIA „Mājas aprūpe” valdes locekle

„Vecāku gaidas no sociālajiem darbiniekiem”
Līga Bērziņa, biedrības „Latvijas Autisma apvienība” priekšsēdētāja

„Inovācija pakalpojumu nodrošināšanā – individuālās sociālās rehabilitācijas programmas patstāvīgas dzīves uzsākšanai personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem”
Māris Grāvis, biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs

„Kultūra kā integrācija sabiedrībā personām ar garīga rakstura traucējumiem”
Melānija Grundšteina – Gruzdiņa, biedrības „Svētā Jāņa palīdzība” direktore

„Pētījums par jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem”
Juris Osis, Rīgas domes Labklājības departamenta Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas vadītājs un Dace Samete, Rīgas domes Labklājības departamenta Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas galvenais speciālists – eksperts

„HIV infekcija – apdraudoša aktualitāte Latvijā. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām”
Ruta Kaupe, biedrības „DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāja

„Sociālais darbinieks – „divu kungu kalps””
Rita Rindža, Rīgas 1. slimnīcas Hronisku slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļas vadītāja, sociālais darbinieks, veselības zinātņu maģistrs