Rīgas sociālā darba veicēji sanāks kopā uz konferenci „Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes”

25. maijā Pasaules tirdzniecības centrā (Elizabetes ielā 2, lielajā zālē) no plkst. 10.00-15.00 notiks Rīgas domes Labklājības departamenta organizētā ikgadējā Rīgas sociālās sistēmas darbinieku konference, kuras tēma šogad ir „Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes”.
Savu dalību konferencei apstiprinājuši vairāk kā 420 dalībnieki, kuru vidū ir Rīgas pašvaldības sociālā darba speciālisti, sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sociālā darba veicēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji. Lai iepazītos ar Rīgas sociālās sistēmas pieredzi, konferencei savu dalību pieteikuši Latvijas pilsētu sociālo dienestu pārstāvji no Daugavpils, Engures, Jūrmalas, Liepājas, Mālpils, Ozolniekiem, Apes, Valmieras, Siguldas, Auces, Varakļāniem, Kalnciema, Skrīveriem.
Konferenci atklās Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga Veidiņa.
Konferences laikā tiks runāts un diskutēts par dažādiem sociālajai nozarei aktuāliem jautājumiem. Referātu tematika ir plaša, piemēram, RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks M.Moors iepazīstinās ar Rīgas sociālās sistēmas attīstības plāniem, Labklājības ministrijas pārstāve I.Skrodele – Dubrovska uzstāsies ar referāta tēmu „Īstenotās aktivitātes „Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam”” . RD Labklājības departamenta vadošie speciālisti informēs par drošas vides pakalpojumu audžuģimenēm, un sociālā darba pētījumiem. Rīgas Sociālā dienesta pārstāve uzstāsies ar referāta tēmu „Uz klienta vajadzībām orientēts risinājums – individuālās sociālās rehabilitācijas programma”.
Otro daļu atklās M.Grāvis, Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs ar aktuālu tēmu „Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna izstrādes atziņas. Nākotnes perspektīva” . D. Gžibovska, sociālā projekta senioriem – „Lielas ģimenes māja” vadītāja informēs par ģimenes sociālās aprūpes centra „Lapsas” pieredzi. Par veselīgu dzīvesveidu gan mūsu, gan mūsu klientu ikdienā informēs projekta „Mēs par veselīgu Rīgu” vadītāja. „Integratīvā sociālā rehabilitācija kā ilgstošu sociālās aprūpes centra sociālā darba efektivitātes paradigma” stāstīs Rīgas sociālā aprūpes centra “Mežciems pārstāvji. Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents E.Tērauds dalīsies ar pieredzi kā atrast kopīgu valodu ar agresīvu klientu.
Ar detalizētu konferences programmu var iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv/Aktualitātes/Konferences. Ar Rīgas domes Labklājības departamenta gadagrāmatu „Sociālā sistēma un veselības aprūpe Rīgā 2017. gadā” varēs iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapas: www.ld.riga.lv pirmajā lappusē! Ar konferences prezentācijām varēs iepazīties Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv/Aktualitātes/Konference.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji laipni aicināti atspoguļot konferences gaitu!

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv