Rīgas politiski represētās personas saņems svētku pabalstu 100 EUR apmērā

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji, kā ik katru gadu, novembrī varēs saņemt svētku pabalstu. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100,00 EUR.

Pabalsts tiek izmaksāts tiem rīdziniekiem, kuri savu dzīves vietu deklarējuši Rīgā līdz 2021. gada 1. novembrim (tai skaitā sociālās aprūpes centros dzīvojošiem). Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā – novembrī, bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu veselību, kā arī, lai novērstu drūzmēšanos, šogad aicinām tos rīdziniekus, kuri līdz šim represēto pabalstu saņēma kasē, atvērt bankas kontu un par to iesnieguma formā, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā; parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz adresi
soc@riga.lv; izmantojot e-adresi (plašāka informācija par e-adreses lietošanu: https://mana.latvija.lv/e-adrese) informēt Rīgas Sociālo dienestu.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Tiem politiski represēto pabalstu saņēmējiem, kuri jau iepriekš saņēma šo pabalstu kontā un konts nav mainījies, Rīgas Sociālajā dienestā nav jāvēršas!

Līdz 2021. gada 8. novembrim represēto pabalsts jau pārskaitīts 2141 rīdziniekam, 2020. gadā pabalstu politiski represētām personām saņēma 2 495 rīdzinieki 249 500 EUR apmērā. Pabalsts tiek izmaksāts saskaņā ar Rīgas domes 25.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 26 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P, O, T, C no plkst. 9.00 – 17.00 un Pt no plkst. 9.00 – 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, kā arī zvanot darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 26385691, e-pasts: lita.brice@riga.lv.