Rīgas patversmes Dienas centrā turpināsies neirozīmēšanas nodarbības

Rīgas patversmes Dienas centrā no 30. maija līdz oktobra beigām tika realizēts projekts “IZZINĀT SEVI”. Projekta divās daļās tika gūts ieskats neirozīmēšanas metodēs (12 kvadrāti, fraktāļi, neirografika) un to pielietošanai sevis izzināšanā.

Latvijā šobrīd neirozīmēšana kļūst arvien populārāka. Tā ir pavisam jauna metode, kas palīdz ielūkoties sevī un ieraudzīt risinājumus emocionāliem sastrēgumiem, pārvarēt šķēršļus ceļā uz sevis iepazīšanu.

Vispirms ar neirozīmēšanas metodēm un to pielietošanu darbā ar sevi apguva 9 Dienas centra/patversmes darbinieki pasniedzējas Ingas Lukašinskas vadībā.

“Dienas centra darbinieki ar lielu aizrautību iesaistījās apmācībā. Process ir ļoti aizraujošs un interesants. Darbos parādās ne tikai emocijas, bet arī apslēptās izjūtas, kuras ne vienmēr ir vēlme izcelt… Sapratām, ka četru nodarbību laikā var tikai atmodināt interesi, gūt vispārēju ieskatu metodes pielietojumā, tādēļ trīs dalībnieces apmācības turpinās individuāli,” stāsta Rīgas patversmes Dienas centra vadītāja Iveta Karašniece.

Projekta II daļa tika atsākta septembrī ar mērķi zīmēšanā iesaistīt Dienas centra klientus. Prezentācijas pasākumu apmeklēja 17 interesenti. Tālākās nodarbības klientiem tika organizētas Dienas centrā Katoļu ielā 57 un Sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1. Kopā projektā tika iesaistīti 14 klienti, kas pat pārsniedza plānoto interesentu skaitu.

Neirografiskie zīmējumi dalībniekiem bija interesanti pašiem priekš sevis. Ko gan var izteikt “ķeburi”? Ja pie tiem piestrādā, sāk veidoties glezna un par gleznu, krāsām, to izvēli var runāt… Kā teica viens dalībnieks: “Es atmodināju savus “tarakānus” galvā!” Tālākas sarunas gan bija individuālas ar psihologu.

Apkopojot rezultātus, Dienas centrs ir secinājis, ka izvēlētā tēma ir plaša un dziļa, projekta laiks ir bijis pietiekams tikai ieskatam un intereses rosināšanai. Priekšā ir ziemas laiks, kad klientiem ir vēlme vairāk uzturēties telpās. Dalībnieki un vadītāji vienojās, ka turpmāk ceturtdienās tiks atvēlēts laiks nodarbību turpināšanai. Viss, kas iepriecina cilvēku un rada pozitīvas emocijas, ir jāatbalsta!

Šajā projektā vislielākie ieguvēji ir patversmes darbinieki un tie klienti, kuri ir gatavi darbam ar sevi, kuri jau ir uzsākuši savas dzīves sakārtošanu. Pārējiem – prieks un izklaide!

Noslēguma pasākums ar izstādi un kopā pabūšanu ir plānots 6. novembrī.