Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centros atsākas tikšanās ar tuviniekiem

No 15. jūnija Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centru “Gaiļezers”, “Mežciems” un “Stella maris” klienti pēc apmēram gadu ilgas pauzes atkal varēs tikties ar saviem tuviniekiem, kas ir ļoti gaidīts un saviļņojošs brīdis.

Ja sociālās aprūpes centra klients ir saņēmis pilnu vakcinācijas kursu vai ir pārslimojis Covid-19 un ja klienta tuvinieks var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (Covid-19 sertifikāts), tad tikšanās notiek bez 2 m distancēšanās, var nelietot deguna un mutes aizsegus, kā arī var tikties bez darbinieka klātbūtnes.

Savukārt, ja apmeklētājs nevar vai nevēlas uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (Covid-19 sertifikāts), vai arī, ja klients nav pilnībā vakcinēts vai nav pārslimojis Covid-19, tad tikšanās notiek darbinieka klātbūtnē, ievērojot gan 2 m distanci, gan lietojot mutes un deguna aizsegu.

Tuviniekam iepriekš jāpiesaka apmeklējuma diena un laiks konkrētajā sociālās aprūpes centrā. Pirms tikšanās sociālās aprūpes centra darbinieks telefoniski informē par esošo kārtību centrā, kā arī darbinieks pirms tikšanās lūdz uzrādīt nepieciešamos dokumentus.

Klientu tikšanās ar piederīgajiem kārtība ir izstrādāta, pamatojoties uz Labklājības ministrijas ieteikumiem par darba organizēšanu sociālās aprūpes centros. Rīgas sociālās aprūpes centru vadība aicina klientu tuviniekus būt pacietīgiem un saprotošiem attiecībā uz katra centra izstrādāto tikšanās kārtību un iekšējo noteikumu ievērošanu.