Rīgas pašvaldības daudzbērnu ģimenes atlaižu saņemšanai aicinātas pieteikties jaunā reģistrā

Lai Rīgas daudzbērnu ģimenes varētu saņemtu dažādas atlaides, piemēram, braukšanai sabiedriskajā transportā, nepieciešams pieteikties jaunizveidotajā daudzbērnu ģimeņu reģistrā.
Rīgas pašvaldība ir izveidojusi daudzbērnu ģimeņu reģistru, kurā aicina reģistrēties galvaspilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās daudzbērnu ģimenes. Reģistrs atrodams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā: www.eriga.lv sadaļā E-pakalpojumi privātpersonām /Daudzbērnu ģimeņu reģistrs.
Ja ģimenēm nav iespējams reģistrā reģistrēties elektroniski, to var izdarīt arī personīgi ierodoties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; E.Smiļģa ielā 46; Rūpniecības ielā 21), informāciju par pieņemšanas laikiem sniedz pa bezmaksas tālruni 80000800. Tāpat var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23 1. stāvā, pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00, otrdienās no 9.30 līdz 15.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00).
Daudzbērnu ģimeņu reģistrā var tikt reģistrētas ģimenes, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, ja ģimene deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Reģistra mērķis ir nodrošināt vienotu un efektīvu pieeju Rīgas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm, veicinot pakalpojumu elektronizāciju, e-pakalpojumu pieejamību, elektronisko saziņu starp privātpersonām un pašvaldību, tādējādi samazinot administratīvās procedūras, īpaši gadījumos, kad to sniegšanā ir iesaistītas vairākas pašvaldības iestādes un institūcijas.
Informāciju par iespējām reģistrēties daudzbērnu ģimeņu reģistrā un Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm var saņemt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
Lai iegūtu atlaidi braukšanai sabiedriskajā transportā, pēc reģistrēšanās Rīgas pašvaldības daudzbērnu ģimenes reģistrā, daudzbērnu ģimenes vecākam jāvēršas kādā no „Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centriem, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Arī tām ģimenēm, kas jau izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, daudzbērnu ģimeņu reģistrā jāreģistrējas līdz 31. oktobrim, lai atlaides varētu izmantot arī turpmāk. Gadījumā, ja reģistrācija netiks veikta, atlaidi izmantot nevarēs.
Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100 % apmērā no mēneša abonementa biļetes tiek piešķirti abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni. Savukārt abiem daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru aprūpē ir trīs līdz pieci bērni, tiek piešķirti braukšanas maksas atvieglojumi 25 eiro apmērā no mēneša biļetes cenas visām mēneša dienām vienā maršrutā un 34 eiro apmērā no mēneša biļetes cenas visām mēneša dienām.
Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājaslapā: www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”, „draugiem.lv”

Informāciju sagatavoja: Lita Brice, Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja, tālr.: 67105925; e-pasts: lita.brice@riga.lv un Viktors Zaķis, SIA „Rīgas satiksme” preses sekretārs, tālr.: 67104778.