Rīgas pašvaldība izvirzīta Eiropas Sociālo pakalpojumu balvai

Šī gada 6. decembrī Beļģijas galvaspilsētā Briselē norisināsies Eiropas Sociālo pakalpojumu balvas pasniegšanas ceremonija, ko organizē Eiropas Sociālais tīkls (angl. Europe Social Network, www.esn-eu.org), lai atzītu izcilību sociālajos pakalpojumos, akcentējot veiksmīgas pieejas un paveikto darbu to vidū, kuri administrē, plāno un sniedz sabiedriskos sociālos pakalpojumus visā Eiropā.

Svinīgajā pasākumā pasniegs balvas vairākās nominācijās. Vienai no nominācijām – “Labās prakses metodes un instrumenti” ir izvirzīts Rīgas domes Labklājības departamenta iesniegtais pieteikums par aprūpes plānošanas sistēmu “ApSis”, kuru Rīgas Sociālais dienests izmanto kā efektīvu rīku administratīvo resursu mazināšanai.

“ApSis” ir 2017. gada nogalē izveidots elektronisks risinājums, kas vienotā sistēmā uztur un nodrošina sasaisti starp personas vajadzību izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par dažādu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Šī sistēma ietver mūsdienīgai sociālo pakalpojumu nepieciešamos elementus – vērtēšanu, plānošanu, aprūpes realizāciju un kontroli. Sistēmas ietvaros klientu dzīvesvietā veicamo darbību noteikšanai tiek izmantota integrēta mobilā aplikācija (izvērtēšanai un aprūpes uzdevumu noteikšanai). “ApSis” uzdevums ir atslogot Rīgas Sociālā dienesta darbiniekus no datu ievades dublēšanās un tehnisku uzdevumu pildīšanas, jo vienreiz ievadītos datus par klientu un viņa aprūpes vajadzībām sistēma izmanto automātiski pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo dokumentu ģenerēšanai.

Uz balvas pasniegšanas ceremoniju ir uzaicināts Rīgas domes deputāts Dainis Turlais, kurš kā Rīgas pārstāvis darbojas arī Eiropas Reģionu komitejā, lai svinīgajā pasākumā uzstātos ar goda runu. Pasākumā piedalīsies arī Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas Sociālā dienesta pārstāves Ruta Klimkāne un Marina Fiļipova.

Eiropas Sociālais tīkls ir izveidots, lai apgūtu inovatīvus risinājumus un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti. Tas apvieno institūcijas, kuras veido, pārvalda un īsteno sociālos pakalpojumus. Rīgas domes Labklājības departaments piedalās tīkla pasākumos kopš 2013. gada.

Vairāk informācijas par Eiropas Sociālo pakalpojumu balvu: www.esn-eu.org/events/european-social-services-awards-essa.