Rīgas pašvaldība iepazīstas ar sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālā darba novitātēm Zviedrijā

Rīgas pašvaldības Labklājības departamenta un Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Stokholmas pašvaldību Zviedrijā, kur iepazinās ar to, kā tiek organizēts darbs ar ielu jauniešiem un risinātas problēmas, kas ir aktuālas arī Latvijā, toskait Rīgā.

Tur Rīgas pašvaldības delegācija tikās ar Sociālo lietu departamenta pārstāvjiem, kuri sniedza ieskatu Stokholmas sociālās politikas plānošanā, izmantojot datos un pētījumos balstītas metodes, kā arī iepazīstināja ar atkarību izraisošo vielu un procesu darba prevenci.

Rīgas domes pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Jauniešu centru, iepazīties, kā noris darbs ar ielu jauniešiem, uzzināt, kādas ir ielu darbinieku funkcijas, uzdevumi un darbības principi. Tādi centri ir izplatīti visā Stokholmā. 2023. gadā Stokholmas pašvaldība ir izstrādājusi vadlīnijas ielu darbiniekiem, un tās sniedz detalizētu pārskatu par viņu pienākumiem.

Delegācija apmeklēja veselības aprūpes un veicināšanas organizāciju, kurā jauniešiem no 14 līdz 25 gadiem iespējams saņemt psihoemocionālu atbalstu, ginekologa konsultācijas, vecmāšu konsultācijas un saņemt visu nepieciešamo informāciju par seksuāli reproduktīvo veselību. Stokholmā ir 11 šādi centri, no kuriem lielākie atrodas pie slimnīcām. To darbība ir uzsākta pagājušā gadsimta 60. gados un būtiski pozitīvi ietekmējusi seksuāli transmisīvo infekciju, abortu un nevēlamu agrīnu grūtniecību izplatību Zviedrijā.

Delegācija viesojās organizācijā “Future of Stockholm” (“Stokholmas nākotne”), kuras darbība saistīta ar sociālo pakalpojumu un atbalsta izveidošanu pilsētā. Tika prezentēta terapeitiska metode “BSFT” (Brief Strategic Family Therapy), kuru Stokholma, iegādājoties licenci, ir pārņēmusi no ASV pilsētas Maiami un ir vienīgā pilsēta Eiropā, kas to izmanto. Metode ir piemērota bērniem un jauniešiem, kā arī viņu ģimenēm, lai sekmētu bērna emocionālo audzināšanu gan atgriežoties no rehabilitācijas iestādes, gan no īslaicīgas prombūtnes no ģimenes.

Viesojoties Apkaimes bērnu un jauniešu centrā vienā no Stokholmas sociāli mazaizsargātākajiem pilsētas rajoniem, bija iespēja tikties ar ielu darba organizētājiem un veicējiem, jaunatnes centra vadītājiem un darbiniekiem, kuri plāno un organizē pakalpojumus iedzīvotājiem.

Delegācija pabija arī ar nevalstiskajā organizācijā “1000 iespējas”, kuras darbības mērķis ir sniegt psihoemocionālu atbalstu un informāciju sievietēm, kuras cieš no jebkāda veida vardarbības. Centram ir sadarbības līgums ar Stokholmas pašvaldību, tas darbojas arī citās Zviedrijas pilsētās. Organizācija plāno un īsteno arī izglītojošas sabiedrisko mediju kampaņas par vardarbības atpazīšanu, palīdzības sniegšanas iespējām un profilaksi.

Zviedrija un tās galvaspilsēta Stokholma tradicionāli ir starp Eiropas inovatīvākajām pilsētām labklājības politikas izstrādē un pakalpojumu izveidošanā un īstenošanā. Zviedrijas pieredzei ir būtiska nozīme sabiedrības veselības politikas plānošanā visā Eiropā, t.sk. Latvijā, tāpēc sarunas ar Stokholmas pārstāvjiem, kuri ir tieši saistīti ar šo pakalpojumu radīšanu, sniedza ne tikai ieskatu labās prakses īstenošanas pamatprincipos, bet arī deva ierosmi jaunām idejām un perspektīvām Rīgas pašvaldībai.

Vizīte notika, īstenojot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” apstiprināto projektu “Integrēti pakalpojumi sociālā riska jauniešiem Ziemeļvalstīs”
(PVM ID APS 1376) ietvaros šā gada martā.