Rīgas domes Labklājības departaments aicina pieteikties uz nodarbībām par bērnu uzvedības problēmu rašanās cēloņiem

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA “OnPlate” aicina pieteikties uz bezmaksas tiešsaistes nodarbībām vecākiem par bērnu uzvedības rašanās cēloņiem.

Katrā nodarbībā dalībnieki gūs ieskatu par bērnu attīstības likumsakarībām dažādos vecumposmos, kā arī saņems praktiskus ieteikumus, kā atbalstīt bērnus. Katra nodarbība sastāv no stundu ilgas lekcijas un 30 minūšu diskusijas, kuras laikā speciālists atbildēs uz dalībnieku jautājumiem.

Tuvāko nodarbību tēmas un norises laiki:

•Kā ielikt stabilus pamatus bērna attīstībai un veiksmīgai dzīvei: kas ietekmē bērna attīstību, kā attiecības ar pieaugušo ietekmē bērna tālāko attīstību, bērna vajadzības. Dalībnieki uzzinās par drošas piesaistes veidošanu, komunikācijas un attiecību ietekmi, iespējamām grūtībām un šķēršļiem. Kā arī saņems praktiskus ieteikumus komunikācijas barjeru pārvarēšanai.
Nodarbība
notiks otrdienā, 04.01.2022. plkst. 18:00 – 19:30.

•Kā atbalstīt bērna prasmes regulēt emocijas un kā veicināt veiksmīgu emocionālu attīstību, kā emocionālas pieredzes ietekmē bērna tālāko pieredzi. Dalībnieki uzzinās, kā attīstās emociju regulācijas prasmes un kā pieaugušie var veicināt iespējami veiksmīgu šo prasmju attīstību. Saņems praktiskus ieteikumus emocionālā intelekta un emociju regulācijas prasmju attīstīšanai bērniem.
Nodarbība notiks trešdienā 12.01.2022. plkst. 18:00 – 19:30.

•Biežākās uzvedības problēmas un iespējamie risinājumi, ja bērnam novērojama pārlieka aktivitāte, nemiers. Dalībnieki uzzinās par uzvedības problēmām un to cēloņiem, iedzimto iezīmju (temperamenta) mijiedarbību ar vides faktoriem. Apskatīs vecāku iespējas izvairīties no uzvedības problēmām un koriģēt tās. Saņems praktiskus ieteikumus.
Nodarbība notiks otrdienā, 18.01.2022. plkst. 18:00 – 19:30.

•Biežākās uzvedības problēmas un iespējamie risinājumi, ja bērnam novērojama nedrošības, šaubas, bailes. Dalībnieki uzzinās par uzvedības problēmām un to cēloņiem, iedzimto iezīmju (temperamenta) mijiedarbību ar vides faktoriem. Apskatīs vecāku iespējas izvairīties no uzvedības problēmām un koriģēt tās. Saņems praktiskus ieteikumus.
Nodarbība notiks otrdienā, 25.01.2022. plkst. 18:00 – 19:30.

Visas nodarbības vadīs klīniskā psiholoģe Zane Gulbe.

Pieteikšanās mājaslapā onplate.eu sadaļā “pasākumu kalendārs”, sīkāka informācija, rakstot uz e-pasta adresi lasma@onplate.eu.

Informāciju sagatavoja RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Gunta Purvēna, tālrunis 67105680; e-pasts: gunta.purvena@riga.lv