Labklājības departamenta starpziņojums par izvērtēšanas komisijas darbu

Šodien, 21. maijā, Rīgas domes Labklājības departaments Sociālo jautājumu komitejas sēdes slēgtajā daļā informēja domes deputātus par to, kādu atbalstu šobrīd sniedz Rīgas pilsētas pašvaldība jaunietim, kurš vairāku gadu garumā dzīvojis psihoneiroloģiskajā slimnīcā un par kura gadījumu iepriekš plaši vēstījuši mediji.

Rīgas domes Labklājības departaments informēja, ka jaunietis pēc pilngadības sasniegšanas ir saņēmis gan valsts sociālās aprūpes centra pakalpojumu, gan kopš 2013. gada saņem grupu dzīvokļa pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldībā. Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvoklī personas ar garīgā rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā speciālistu uzraudzībā apgūst prasmes un iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

No pagājušā gada beigām jaunietis ar Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu īrē labiekārtotu divu istabu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā tuvu Rīgas centram, kā arī saņem asistenta atbalstu individuālās sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros. Šo pakalpojumu kompleksu īsteno pieredzējusi nevalstiskā organizācija, kurai par šo darbu Rīgas pilsētas pašvaldība maksā ap 600 eiro mēnesī. Tāpat arī Rīgas Sociālais dienests sadarbojas ar pakalpojuma sniedzēju, lai atbilstoši situācijai sniegtu jaunietim konsultācijas, nodarbības un citas aktivitātes, ņemot vērā viņa vajadzības.

Jaunietim ir prasmes, kas ļauj dzīvot ārpus grupu dzīvokļa, jaunietis ir pierādījis spēju dzīvot neatkarīgi un patstāvīgi, iekļauties sabiedrībā, integrēties izglītības sistēmā un darba tirgū (regulāri strādā algotu darbu), kas ir arī viens no deinstitucionalizācijas procesa mērķiem.

Rīgas pilsētas pašvaldība ir nodrošinājusi sociālos pakalpojumus un atbalstu jaunietim un turpinās nodrošināt nepieciešamo atbalstu, tai skaitā individuālo sociālās rehabilitācijas programmu, tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.

Papildus Labklājības departaments informēja deputātus, ka šobrīd notiek izvērtēšanas komisijas darbs saistībā ar raidījumā “De facto” minēto situāciju, kas notikusi 10 līdz 20 gadus atpakaļ. Komisija ir pieprasījusi arhīva dokumentus un veic tā laika notikumu izpēti krīzes centrā “Marsa gatve” un Rīgas Sociālajā dienestā. Komisijas ietvaros notiek arī starpinstitucionāla sadarbība par sociālo pakalpojumu sniedzēju atbilstību. Konstruktīvs darbs notiek arī ar Labklājības ministriju. Kad tiks pabeigta situācijas izvērtēšana un komisijas darbs noslēgsies, tad pārbaudes rezultāti tiks paziņoti gan Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputātiem, gan plašākai sabiedrībai.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Veržbicka, tālr. 67105925; e-pasts: linda.verzbicka@riga.lv.