Rīgas deviņas naktspatversmes gatavas aukstajam laikam

Rīgas deviņas naktspatversmes gatavas aukstajam laikam

Iestājoties aukstākam laikam, Rīgas deviņas patversmes ir gatavas lielāka klientu skaita uzņemšanai, informē Rīgas domes Labklājības departaments. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus un ņemot vērā epidemiologu ieteikumus,
Rīgas patversmēs klientiem paplašinātas uzturēšanās telpas un tajās tiek piedāvāta iespēja uzturēties visu diennakti, saņemot ēdināšanu trīs reizes dienā.

Visās patversmēs tiek ievēroti epidemioloģiskie drošības pasākumi – maksimāli tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi rokām, virsmām un grīdām. Darbinieki ir nodrošināti ar aizsargmaskām, cimdiem un citiem aizsardzības līdzekļiem. Sociālā darba speciālisti veic pārrunas un informē klientus par higiēnas un distancēšanās prasību ievērošanu.

Novembra beigās patversmju pakalpojumus izmantoja vidēji 680 cilvēki dienā. Nepieciešamības gadījumā vietu skaits var tikt palielināts līdz 1000. Visiem jaunajiem klientiem, kas ierodas patversmēs, obligāti jāuzrāda veikts Covid-19 tests. Ja tests nav veikts, tad uz vietas tiek veikts siekalu tests, un līdz rezultātu saņemšanai klienti uzturas atsevišķā telpā.

Personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas Rīgā tiek uzņemtas sekojošās patversmēs:


Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Maskavas ielā 208.

Rīgas patversmes sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1E.

SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Esplanādes ielā 1.

SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem Kartupeļu ielā 8.

SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Sofijas ielā 8. Uzņem cilvēkus alkohola reibumā.

Biedrības „PINS” naktspatversmes pirmajā stāvā sievietēm Aptiekas 1, k-5.

Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” naktspatversme vīriešiem Mazjumpravas ielā 8.
Neuzņem cilvēkus alkohola reibumā.

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” patversme vīriešiem un sievietēm Gaiziņa ielā 7. Uzņem cilvēkus alkohola reibumā.

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” patversme vīriešiem Cieceres ielā 1.

Dienas centrs bezpajumtniekiem (Katoļu ielā 57) darbojas katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Dienas centrā iespējams saņemt: sociālā darba speciālistu; ģimenes ārsta pakalpojumus primārās veselības aprūpes līmenī; dušas un dezinfekcijas pakalpojumus, tāpat darbojas noliktavas-humānās palīdzības punkts, kurā var saņemt laika apstākļiem atbilstošu apģērbu. Atsevišķā telpā var skatīties televīzijas pārraides, kā arī piedalīties tematiskajās nodarbībās. Dienas centrs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Novembrī dienas centrā pakalpojumu saņēma vidēji 60 cilvēki. Dienas centrs strādā ievērojot stingrus drošības pasākumus.

Bezpajumtnieku mītnes vietas apbraukā arī divas Rīgas patversmes Mobilās brigādes (pirmdienās, trešdienās un piektdienās strādā no plkst. 9.00 līdz 17.00, bet otrdienās un ceturtdienās no plkst.9.00-21.00), kas informē par inficēšanās riskiem, par drošības pasākumu ievērošanu, kā arī atstāj informāciju, kur zvanīt, ja novērojami saslimšanas simptomi. Mobilās brigādes tālrunis 27023550 darba laikā. Tāpat iedzīvotāji pa šo tālruni var informēt par bezpajumtnieku pulcēšanās vietām. Rīgas Pašvaldības policijas darbinieki pastiprināti iesaistās palīdzības sniegšanā, informējot reidos sastaptos bezpajumtniekus par drošības pasākumu ievērošanu.

Rīgas pašvaldība aicina līdzcilvēkus aukstajā laikā nelietot alkoholu un apreibinošas vielas, kā arī novērtēt gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka fizisko stāvokli, un ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Cilvēkus, kas palikuši bez pajumtes, aicināti izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv.