Rīgā vienkāršota pieteikšanās transporta pakalpojumu samaksai tiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās transportā

Šī gada 7. decembrī stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 23 “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”, kas paredz vienkāršāku samaksas piešķiršanas kārtību.

Informējam, ka turpmāk samaksa transporta pakalpojumiem tiek piešķirta no mēneša, kad saņemts personas iesniegums uz laiku līdz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinuma derīguma termiņa beigām. Ja persona šogad jau ir iesniegusi iesniegumu samaksas saņemšanai 2019. gadā, tad turpmāk personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (RSD) tikai gadījumā, kad būs beidzies VDEĀVK atzinuma derīguma termiņš. Cilvēkiem, kuri vēl nav iesnieguši iesniegumus transporta pakalpojuma samaksas saņemšanai 2019. gadam, lūdzam vērsties savā RSD teritoriālajā centrā.

Vēršam uzmanību, ka pati persona ir atbildīga par RSD informēšanu par izmaiņām, piemēram, par bankas konta vai dzīvesvietas maiņu.

Atgādinām, ka rīdziniekiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, pašvaldība papildus valsts noteiktajai kompensācijai transportam piešķir samaksu par transporta pakalpojumu, ja personai izsniegts VDEĀVK atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās.

Samaksa par transporta pakalpojumiem Rīgas pašvaldībā:
• specializētais autotransports (mikroautobuss) vai taksometra pakalpojums, vai samaksa degvielas iegādei personiskajam autotransportam – 284,57 EUR gadā;
• transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze – līdz 71,14 EUR mēnesī;
• papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras ir sociāli aktīvas (mācās vai strādā) – 21,34 EUR mēnesī;
• papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras apmeklē institūcijas sociālās aprūpes, sociālās, profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai – līdz 71,14 EUR gadā.

Samaksu par pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, ja persona deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījumā.

2018. gada pirmajā pusgadā samaksu transporta pakalpojumiem saņēma 6535 personas. Salīdzinājumā ar 2017. gada pirmo pusgadu samaksas transporta pakalpojumiem saņēmēju skaits 2018. gada pirmajā pusgadā palielinājies par 551 personu.

Nepieciešamība veikt grozījumus noteikumos bija radusies, ņemot vērā cilvēku, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, vairākkārt norādīto gan RSD darbiniekiem, gan Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē, ka ir apgrūtinoši katru gadu doties uz RSD, lai nokārtotu nepieciešamos dokumentus pakalpojuma samaksas saņemšanai.

Plašāku informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai mājas lapā www.ld.riga.lv.