Rīga sniedz īpašu sociālās rehabilitācijas programmu mammām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem

Kopš pagājušā gada septembra Bolderājā, Mežrozīšu ielā 43, tiek sniegta sociālās rehabilitācijas programma ar izmitināšanu mammām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem līdz trīs gadu vecumam.

Pēc Rīgas domes Labklājības departamenta rīcībā esošas informācijas, Rīgas pilsētas pašvaldība ir pirmā, kas šādu pakalpojumu izveidojusi Latvijā.

Sociālo rehabilitāciju šobrīd saņem četras mammas ar saviem bērniem, kuri ir dažāda vecuma. Jaunākās iemītnieces ir jaundzimušas dvīnītes, kuras ir vien mēnesi vecas. Kopumā šeit dzīvo seši bērni.

Mammas ar saviem bērniem dzīvo dzīvokļu kompleksā, kur katrai mammai ir atsevišķs dzīvoklis. Dzīvokļu komplekss sastāv no četriem dzīvokļiem, koptelpām un telpām darbiniekiem. Kopīgi ir pieejama liela virtuve un grupu nodarbību telpa, kas kalpo arī kā bērnu rotaļistaba un vieta, kur mammas var pavadīt kopīgi laiku.

Mammas, dzīvojot šeit uz vietas, mācās sociālās un sadzīves prasmes, sākot no savu telpu uzkopšanas līdz ēst gatavošanai, mācās aprūpēt savus bērnus, mācās veidot emocionālo piesaisti bērnam, pozitīvi reaģēt un atsaukties uz bērna vajadzībām, kā arī sadarboties savā starpā, atbalstīt viena otru ikdienā. Atbalstu mammas saņem no sociālā darbinieka un sociālā rehabilitētāja. Tāpat arī mammas saņem psihologa atbalstu, apmeklē dažādas izglītojošas nodarbības, lai pilnveidotu un attīstītu savas prasmes, kā arī apmeklē mākslas nodarbības, kurās var mazināt nogurumu vai depresīvu noskaņojumu, strādāt ar iepriekš iegūtajām emocionālajām traumām vai krīzes situācijām.

Pakalpojuma ietvaros, gadījumos, kad kādai no mammām rodas veselības problēmas un nav iespējams parūpēties par savu bērnu, ir pieejama krīzes aukle un bērns nav jānogādā ārpusģimenes aprūpē.

Pakalpojums plānots katrai mammai kopumā līdz diviem gadiem, kuru laikā būtu jāattīsta katras mammas prasmes līdz tādam līmenim, ka viņas ar atbalstu vai patstāvīgi spēj organizēt savu sadzīvi, aprūpēt savu bērnu, nodrošināt sev un bērnam pamatvajadzības, kā arī iekļauties sabiedrībā.

Sociālās rehabilitācijas programmas vadītāja un vecākā sociālā darbiniece Elīna Šeibe – Saveļjeva atzīst, ka šī pakalpojuma pieejamība jau šobrīd ir veicinājusi mammām iespēju būt drošos, piemērotos apstākļos, tikt saklausītām, saņemt atbalstu un palīdzību jebkurā diennakts laikā, izjust ģimenisku vidi un gādīgas rūpes par sevi un mazuļiem. “Pakalpojumā speciālisti spēj ātrāk identificēt mammu grūtības un problēmas, līdz ar to rast iespējamos risinājumus atbilstoši individuālajām vajadzībām. Stiprinot mammu iekšējos resursus un attīstot trūkstošās prasmes, tiek mācīts mammām būt par vislabākajām mammām saviem bērniem. Par mammām ar drošu emocionālu piesaisti bērniem, kuras spēj atbalstīt, attīstīt un nodrošināt bērna vislabākās intereses,” ir pārliecināta vadītāja.

Pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, to finansē Rīgas pilsētas pašvaldība.

Uzziņai: Pagājušā gada vasarā tika svinīgi atklāts pabeigtais Rīgas domes sociālais projekts Mežrozīšu ielā 43, kurā realizēts trīs savstarpēji saistītu sociālo dzīvojamo ēku komplekss, kurā bez sociālajiem un servisa dzīvokļiem atrodas veselības centrs, Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs, daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, tālr. 67105980, e-pasts: linda.sausa@riga.lv.