Rīgā pirmo reizi norisināsies aprūpētāju profesionālās sacensības

Šā gada 27.septembrī Rīgā pirmo reizi notiks konkurss, kurā tiks noskaidrots labākais aprūpētājs, labaka aprūpes komanda, kas sniedz pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes centros.
Pasākumu organizē Rīgas domes Labklājības departaments, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, palielinātu aprūpētāju kvalifikāciju un profesijas prestižu sabiedrībā, kā arī paaugstinātu darbinieku motivāciju un piederības sajūtu savai profesijai.
Konkursā aicināti piedalīties visi Rīgas pilsētas pašvaldības ilgstošās sociālās aprūpes centri, kā arī iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar Rīgas pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu. Sacensības norisināsies Rīgas sociālās aprūpes centra (RSAC) „Mežciems” telpās.
“Cilvēki dzīvo aizvien ilgāk, tajā skaitā arī Latvijas iedzīvotāji. Tādēļ aprūpētāja profesija, kas sniedz pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes centros, kļūst aizvien nozīmīgāka. Tieši šie darbinieki atrodas vistuvāk klientiem. Viņi zina visas tā vajadzības, spēj ievērot pat vismazākās izmaiņas cilvēka uzvedībā un veselības stāvoklī. Un mēs, protams, esam ieinteresēti, lai šo darbu veiktu profesionāļi, kas ir iejūtīgi, atsaucīgi cilvēki ar augstu atbildības sajūtu, respektējot katru cilvēku un izturoties ar cieņu,” norāda RSAC Mežciems direktore Solvita Rudoviča.
Konkursā būs teorētiskā un praktiskā daļa, un tajā varēs piedalīties gan komandas, gan individuāli aprūpētāji. No katras ilgstošas sociālās aprūpes iestādes var izvirzīt vienu komandu – divus cilvēkus. Teorētiskajā daļā būs jāizpilda tests – jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti ar aprūpētāja ikdienas darbu (piemēram, cik ūdens klientam ieteicams izdzert dienā utt.). Praktiskajā daļā būs jāizpilda vairāki uzdevumi: klientam jānomaina higiēnas līdzekļi, jāsaģērbj, jāiesēdina ratiņkrēslā, jāsakārto darba vide. Visi uzdevumi būs jāizpilda noteiktā laikā.
Tiesneši vērtēs gan aprūpētāja saskarsmi ar klientu, gan pareizu tehnisko palīglīdzekļu izvēli, gan ergonomijas principu ievērošanu, veicot darba pienākumus. Uzdevumu pildīšanas laikā klientam jājūtas komfortabli, darbinieks, pildot uzdevumu, nedrīkst nodarīt kaitējumu savai veselībai, piemēram, traumēt muguru. Turklāt tiks vērtēts arī komandas darbs – vai pienākumi ir pareizi sadalīti, vai darbinieki uzdevuma pildīšanas laikā netraucē viens otram, vai viņi prot saredzēt problēmu kopumā un vai viņi spēj, ienākot istabā, uzreiz saprast, kas klientam nepieciešams utt.
Labākie dalībnieki tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem un piemiņas balvām. Labākā ilgstošas sociālās aprūpes iestāde saņems ceļojošo kausu, kuru glabās līdz nākamajām sacensībām.
2017.gadā Rīgas sociālas aprūpes centra “Stella maris” komanda starptautiskajās sociālo aprūpētāju sacensībās Igaunijā 18 komandu konkurencē uzvarēja divās nominācijās – „Labākais komandas darbs” un „Labāka iestāde”,- saņemot ceļojošo kausu.