Rīgā pieaug sociālo pabalstu saņēmēju skaits; uzlaboti dažādi pakalpojumi

Ņemot vērā dažādu izmaksu pieaugumu un nepieciešamību sniegt palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, Rīgā šogad ievērojami pieaudzis sociālo pabalstu saņēmēju skaits. Vienlaikus Rīgas domes Labklājības departaments turpina ieviest jaunus un uzlabot esošos sociālos pakalpojumus, par to trešdien, 28. septembrī, tika informēti Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputāti.

“Lielākais mūsu sasniegums ir izveidotais pakalpojums Individualizētai aprūpei mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurš darbojas kopš 2021.gada jūlija. Pagājušā gada beigās šo pakalpojumu saņēma 175 bērnu, bet šobrīd to nodrošinām jau 242 bērniem. Tas ir liels atspaids ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem,” uzsver , Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

2022.gada pirmajā pusgadā mājokļa pabalsts izmaksāts kopā 14 837 personām 6,7 miljonu eiro apmērā, no tā rīdziniekiem izlietots 5,9 miljoni eiro, kas ir par 78 % jeb 2,6 miljoniem eiro vairāk nekā 2021.gada sešos mēnešos, bet pabalsta saņēmēju skaits rīdzinieku vidū pieaudzis par 58% jeb 4279 personām.

No 2022.gadā pabalstam plānotā finansējuma kopā ar valsts ieskaitīto līdzfinansējumu (par ukraiņiem un mājokļa pabalstam) pirmajā pusgadā bija izlietoti 69 %.

Būtiski pieaudzis pabalsta veselības aprūpei saņēmēju skaits un tam izlietotais finansējums. 2021.gada pirmajā pusgadā pabalstu saņēma 1590 personas 0,8 miljonu eiro apmērā, bet 2022.gada pirmajā pusgadā 2819 personas jeb par 77% vairāk 1,6 miljonu eiro apmērā.

Pieaug dzīvokļa pabalstam pilngadīgajiem bāreņiem izlietotais finansējums. 2021.gada pirmajā pusgadā pabalstam tika izlietoti 322 409 eiro, bet 2022.gada pirmajā pusgadā 446 829 eiro (pieaugums 39% jeb 124 420 eiro). Šis pabalsts netiek līdzfinansēts no valsts puses.

Kopā sociālajiem pabalstiem 2022. gada astoņos mēnešos izlietotais finansējums ir 86% no gadā plānotā un valsts ieskaitītā līdzfinansējuma. Ir prognozējam mājokļa pabalsta saņēmēju skaita un izlietotā finansējuma pieaugums un sociālos pabalstus turpinās saņemt Ukrainas civiliedzīvotāji, tāpēc līdz gada beigām būs nepieciešams papildu finansējums sociālo pabalstu izmaksai.

Pieaudzis aprūpes pakalpojuma skaits senioriem, kas ir likumsakarīgi, jo to apliecina arī demogrāfiskie rādītāji un tāda tendence būs arī turpmāk. Tāpēc šogad šī pakalpojuma nodrošināšanai varētu būt vajadzīgi vēl 2,4 miljoni eiro. Citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai būs nepieciešami 720 555 eiro, patversmēm – 341 565 eiro.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, tālrunis: 26007509, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv