Rīga kompensēs izglītojamo ēdināšanu 100% apmērā plašam sociālo grupu lokam

Trešdien, 24. augustā, Rīgas dome pieņēma lēmumu par izmaiņām pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas finansējumā, paredzot atbalstu arī vairākām sociālajām grupām.

Lai audzēkņiem, vecākiem, izglītības iestādēm un ēdinātājiem atslogotu mācību gada sākumu, kas saistīts ar dažādiem jauninājumiem un izaicinājumiem, 2022. gada septembrī izglītojamo ēdināšanu tāpat kā līdz šim apmaksās no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet vecāku līdzmaksājums tiks piemērots no 1. oktobra. To administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kas publiskā iepirkuma rezultātā ieguvuši tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs.

1. – 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta. Tāpat no pašvaldības līdzekļiem pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām vai ģimenes ar trim un vairāk bērniem ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Atbildes uz jautājumiem par šo tēmu un Izglītības, kultūras un sporta departamenta darbības jomām var uzzināt, zvanot pa tālruni 67026816.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, vienai no mājsaimniecības personām ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (vairāk informācijas tīmekļvietnē https://ld.riga.lv/lv/sociala-palidziba/socialo-pabalstu-veidi-rigas-pasvaldiba-2022-gada.html).

Lai pieteiktos Rīgas ģimeņu atbalsta reģistram, nepieciešams reģistrēties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.e-riga.lv (plašāka informācija tīmekļvietnē https://ld.riga.lv/lv/atbalsts-gimenem-ar-berniem.html).

Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā tiks segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim nebūs jāraksta iesniegums vai jāiesniedz papildus dokumenti izglītības iestādei, kā arī nebūs jānoslēdz līgums par norēķiniem.

Savukārt, ja attiecībā uz izglītojamo ir noteikts, ka izglītojamā ēdināšanas pakalpojums tikai daļēji tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem būs jānoslēdz.

Izglītojamajiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu. Vecāku līdzmaksājuma apmērs būs 1,15 eiro skolās (viena ēdienreize – pusdienas) un 2 eiro pirmsskolās (trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags) par ēdināšanu vienā mācību dienā.

Lai saņemtu pašvaldības līdzmaksājumu no 1. oktobra, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim septembra mēnesī 10 dienu laikā no mācību uzsākšanas būs jānoslēdz līgums par norēķiniem ar attiecīgo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām pilnvērtīga ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību pašvaldības izglītības iestādēs pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos, galvaspilsētai ir jāpalielina maksa par ēdināšanu.

Konteksts:

Atgādinām, ka gan Rīga, gan biedrībā “Rīgas metropole” ietilpstošās pašvaldības vērsās valdībā par krīzes situāciju izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Tāpat šī jautājuma izskatīšanas laikā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti tikās ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, bērnu vecāku biedrību pārstāvjiem un Veselības ministrijas speciālistiem, lai tādējādi rastu visām iesaistītajām pusēm optimālāko risinājumu.

Maksa par ēdināšanu ir jāpalielina, lai nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām pilnvērtīga ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību pašvaldības izglītības iestādēs pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos. Vienlaikus izmaksas par pārtikas produktiem un energoresursiem pieaugušas arī inflācijas kāpuma un ģeopolitisku apstākļu dēļ.

Zemkopības ministrija, kas izstrādā valsts politiku pārtikas tirgus un pārtikas aprites jomā, sadarbībā ar izglītības iestāžu ēdinātājiem, kā arī piesaistot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, veica faktisko izmaksu aprēķinu viena izglītojamā ēdināšanai dienā.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants – Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, tālrunis: 67105656, mobilais: 22336833, e-pasts: Raimonds.Grants@riga.lv. ar RD Labklājības departamenta atbalstu