Rīga ir iesaistījusies nozīmīgā Eiropas veselības asociācijas “Eurohealthnet” pētniecības projektā, “Starpnozaru pētījumi veselības un vides jomā inovāciju attīstībai”

Rīga ir iesaistījusies nozīmīgā Eiropas veselības asociācijas “Eurohealthnet” pētniecības projektā, “Starpnozaru pētījumi veselības un vides jomā inovāciju attīstībai” (INHERIT-Intersectoral Health and Environment Researcyh for Innnovation).

Projekts INHERIT (2016-2019), ko koordinē EuroHealthNet, ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovāciju programmā, saskaņā ar dotāciju nolīgumu Nr. 667364. Rīgas pilsētas pašvaldība kopš 2016. gada ir iesaistījusies nozīmīgā pētniecības projektā, kas tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) ietvaros. Projekts “Starpnozaru pētījumi veselības un vides jomā inovāciju attīstībai” izvērtēs veselības un vides ietekmi uz mūsu dzīvesveidu, pārvietošanās un patērēšanas paradumiem.
Pētījuma mērķis ir sasniegt jaunas iniciatīvas, kas aizsargātu apkārtējo vidi, uzlabotu veselību un veicinātu sabiedrības vienlīdzību, kur tiks pētītas tādas jomas kā dzīvošana – mājoklis, vides apbūve, pārvietošanās – aktīva ceļošana, patēriņš – pārtika, uzturs, ēšanas paradumi un tiks noteiktas darba metodes, testēti un izvērtēti pilotprojekti un atbalstīti lēmumu pieņēmēju centieni stiprināt labklājību un vides ilgtspēju. Pētījuma ietvaros eksperti noteikts jaunas efektīvas starpsektoru politikas, pasākumus un inovācijas, kas rosinās Eiropas iedzīvotājus ievērot veselīgāku, videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku dzīvesveidu.
“INHERIT” projektā kopumā iesaistījušies 18 partneri no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm un to paredzēts īstenot 4 gadu laikā. Tas apstiprināts Eiropas Savienības “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovāciju programmā zem granta Nr.6677364
Starptautiskais projekta koordinators ir Eiropas veselības asociācija Eurohealthnet.
Projekta koordinatoru kontakti:
Savina Cenuse, Revolve Media, Rue d’Arlon 63-67, B-1040 Brussels, Tel: +32 2 318 3984, Mob: +32 478 611 999, e-pasts: savina@revolve.media un
David Hargitt, EuroHealthNet, Rue de la Loi 67, B-1050 Brussels, Tel: + 32 2 235 0320, Mob: +32 476 660 719, e- pasts: D.Hargitt@eurohealthnet.eu
Papildus informācija:
https://www.inherit.eu/,
https://www.ld.riga.lv/
www.veseligsridzinieks.lv

Informāciju sagatavoja RD Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas projektu vadītāja Diāna Koerna, tālrunis: 67181859