Rīgā godināti brīvprātīgā darba veicēji

Šodien, 5. decembrī, visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena.

Brīvprātīgo kustība paplašinās arī Rīgā un ar katru gadu arvien vairāk cilvēku iesaistās brīvprātīgajā darbā, sniedzot palīdzību tiem, kam tā nepieciešama. Lai izteiktu sirsnīgu pateicību par ieguldīto laiku, darbu un rūpēm, ko rīdzinieki brīvprātīgi ieguldījuši šajā gadā, sestdien kultūras pils “Ziemeļblāzma” kamerzālē, notika Rīgas brīvprātīgo godināšanas pasākums “Gada brīvprātīgais 2019”.

Šo pasākumu jau daudzus gadus rīko Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, aicinot gan pašvaldību, gan valsts, gan nevalstiskās organizācijas pieteikt godināšanai tos cilvēkus, kuri savu laiku un enerģiju veltījuši bezatlīdzības darbam sabiedrības labā.

„Bieži vien brīvprātīgā darbs ir nemanāms vai tiek uzskatīts par pašsaprotamu, taču tas sniedz neatsveramu ieguldījumu mūsu sabiedrības labklājības uzlabošanā un atbalstīto personu ikdienas dzīvē. Jums piemīt liels sirds gaišums, neizsīkstoša enerģija un pozitīvs starojums. Mēs vēlam, lai Jums pietiek šīs enerģijas, degsmes un dzīvesprieka darīt labus darbus arī turpmāk, jo tikai kopā mēs varam paveikt lielas lietas. Paldies ikvienam, kurš iesaistās brīvprātīgo kustībā! Un paldies tiem, kas atceras pieteikt atzinībai brīvprātīgos,” godināšanas pasākuma atklāšanā sacīja departamentu pārstāvji Ilona Stalidzāne un Edgars Kainaizis.

Par lielisku atmosfēru visa pasākuma garumā rūpējās iluzionists Toms Felkers, kurš priecēja klātesošos ar atraktīviem kāršu trikiem, bet pasākuma noslēgumā dalībniekus ar sirsnīgu muzikālu priekšnesumu un skaistiem dzejoļiem no sava nesen iznākušā dzejoļu krājuma iepriecināja mūziķis Lauris Valters.

Šogad godināšanas pasākumā atzinības un piemiņas balvas saņēma 92 brīvprātīgie un 9 organizācijas no Rīgas. Brīvprātīgā darba darītāji ir dažāda vecuma – jaunākajam ir 13 gadi, kurš ir dzīvnieku patversmes „Ulubele” brīvprātīgais, bet vecākajam 95 gadi, kurš brīvprātīgi vada angļu valodas nodarbības dienas centra apmeklētājiem. Brīvprātīgais darbs ir galvenokārt saistīts ar sociālajām aktivitātēm, taču to var veikt dažādās jomās – sociālajā aprūpē un veselības aizsardzībā, vides aizsardzībā, dzīvnieku aprūpē, izglītībā, sportā, kultūrā un citās jomās. Aicinām iesaistīties arī Tevi!