Rīdzinieku vecāki bērniem ar īpašām vajadzībām augstu novērtē sniegto pašvaldības atbalstu

Šodien notika RD Labklājības departamenta organizēta tikšanās ar bērnu vecākiem, kuri saņem individualizēto aprūpes mājās pakalpojumu – vaučeru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem līdz dienai, kad tie sasniedz 20 gadu vecumu.
Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt bērna pamatvajadzības, aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Aprūpes mājās pakalpojumu
rīdzinieku ģimenes var saņemt:

•materiālā atbalsta veidā – tiek izvērtēti ģimenes ienākumi;
•pakalpojuma sniedzēja veidā – netiek izvērtēti ienākumi, ir konkrēti pakalpojuma sniedzēji;
•individualizēta aprūpe mājās (vaučers)
– netiek izvērtēti ģimenes ienākumi, ģimene pati izvēlas pakalpojuma sniedzēju, pašvaldība sedz līdz 490 EUR.
Vecāki sarunā atzina, ka nav sarežģīti nokārtot dokumentus, un ļoti palīdzīgu roku nodrošina Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti.

Par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem par individualizētu aprūpes pakalpojumu pie noteiktā pakalpojuma sniedzēja Rīgas pašvaldība maksā līdz 490 euro mēnesī, ja bērns ir deklarēts Rīgas pašvaldībā un atbilst kādam no kritērijiem:
•izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību; vai
•izsniegts ģimenes ārsta izraksts par to, ka bērnam ir nepieciešams noformēt VDEĀVK atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību; vai
•bērnam ir noteikta invaliditāte vai izsniegts ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt invaliditāti.

Aprūpes pakalpojuma saturs:
Aprūpe un pamatvajadzību nodrošināšana;
Uzraudzība;
Brīvais laiks;
Pašaprūpes spēju attīstība;
Pavadonis;
Cits atbalsts (piem. tehniskie palīglīdzekļi).
Rīgā pakalpojumu nodrošina 9 sociālā pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem sadarbības līgumi tiek slēgti uz 5 gadiem:
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”
SIA “Mājas aprūpe”
Biedrība “Svētā Jāņa palīdzība”
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

SIA “Pirmais Patronāžas Serviss”
Biedrība «Nepaliec viens»
SIA «CareLat»
Invalīdu un viņu draugu apvienība «Apeirons»
Nodibinājums «CARITAS LATVIJA»

69% ģimeņu izvēlas organizāciju sniegto palīdzību, un 31% izvēlas ģimenes izvēlētu atbalsta personu.
Gadu kopš darbojas šis pakalpojums atbalstu ir saņēmuši 268 rīdzinieku bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
Vecāki tikšanās reizē atzina, ka pakalpojums ir ļoti labs, jo tas ir atspaids ģimenes budžetam, tāpat vecāki var mierīgu sirdi strādāt, jo bērns būs aprūpēts. Vecāki kā pozitīvu momentu atzina arī iespēju doties uz fiziskajām nodarbībām, mūzikas skolu un citur, jo vecāki paši piedalās aprūpes plāna sastādīšanā kopā ar izvēlētās organizācijas pārstāvjiem, līdz ar to tas tiek plānots elastīgi, tā nodrošinot lielākas iespējas bērna attīstībai, un vecākiem nezaudējot iespēju palikt sociāli aktīviem.

Aicinām rīdziniekus, kuri audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vērsties pēc informācijas Rīgas Sociālajā dienestā, plašāka informācija par pakalpojumiem un speciālistiem pieejama RD Labklājības departamenta mājas lapā: https://ld.riga.lv/lv/Socialie-pakalpojumi-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-un-vinu-gimenem.html

Informāciju sagatavoja: RD Labklājības departamenta Klientu servisa nodaļas vadītaja Lita Brice, tālrunis 67105925