Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkls “EuroHealthNet” iepazīstina ar pārskatu par veselības vienlīdzības perspektīvu

Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkls “EuroHealthNet” ir publicējis pārskatu par 2019. gada Eiropas Savienības Semestri par veselības vienlīdzības perspektīvu (vairāk informācijas: https://eurohealthnet.eu/).

Pārskatā norādīts, ka Eiropas iedzīvotāji vidēji dzīvo ilgāk un labāk nekā jebkad agrāk, tomēr daudzi cilvēki tiek atstāti novārtā. Joprojām pastāv lielas atšķirības veselības jomā starp cilvēku grupām un Eiropas savienības dalībvalstīm. Vidējais dzīves ilgums Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropā, sievietēm tie ir 79,7 gadi, vīriešiem 69,8, turpretī, piemēram, Spānijā sievietēm – 86,1 gads un vīriešiem – 80,6 gadi. Veselīgo dzīves gadu ilgums pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas Latvijā sievietēm ir 4,2 gadi, bet vīriešiem 4,1 gads, tajā pašā laikā Zviedrijā – sievietēm 15,8 gadi un vīriešiem 15,4 gadi.

Pārskatā tiek uzsvērta veselības aprūpes nevienlīdzība. Piemēram, jo zemāks ir izglītības līmenis, jo lielāks ir risks saslimt ar slimībām. Cilvēkiem ar zemāko izglītību ir 3 reizes augstāks depresijas risks nekā cilvēkiem ar augstāko izglītību. Pārskats atspoguļo dažādus izaicinājumus un izceļ aspektus, ar kuriem saskaras Latvijas veselības aprūpes sistēma. Eksperti norāda, ka valstī jāpaaugstina veselības aprūpes efektivitāte un kvalitāte. Tādi veselības riska faktori kā aptaukošanās, smēķēšana, alkohola lietošana ir izplatīti
un to īpatsvars pieaug, tādēļ
nepieciešams ieviest efektīvu slimību profilakses un veselības veicināšanas politiku.

Jāpiebilst, ka Rīgas pašvaldība kopš 2014.gada ir Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkla “EuroHealthNet” biedrs. Tā ir Eiropas partnerība, kuras mērķis ir uzlabot veselību, vienlīdzību un labklājību Eiropas Savienībā, īstenojot aktivitātes sabiedrības veselības pētniecībā, interešu aizstāvībā un veicināšanā. Rīgas domes Labklājības departaments Rīgas pašvaldībā koordinē ESF projektu “Mēs par veselīgu Rīgu!”, kura ietvaros regulāri tiek organizētas aktivitātes ar mērķi mazināt nevienlīdzību veselības aprūpē un uzlabot iedzīvotāju veselību, piedāvājot
apmeklēt daudzveidīgus un pieejamus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus visiem rīdziniekiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem, tai skaitā, vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Piemēram, 1. novembrī notiks pasākums “Diena labām domām” iedzīvotājiem virs 55 gadiem, kur ar dažādām lekcijām, radošajām darbnīcām aicinās cilvēkus dzīvot aktīvi un domāt pozitīvi, sekmēt psiholoģisko, fizisko un sociālo vajadzību līdzsvaru, kas ir cilvēka veselības pamatā. Iedzīvotāji ik dienas ir aicināti bez maksas piedalīties dažādās citās pašvaldības organizētās veselību veicinošās aktivitātēs, piemēram, fiziskās aktivitātēs bērniem un pieaugušajiem, Veselīga uztura skolas ēdiena gatavošanas meistarklasēs Rīgas Centrāltirgū. Sievietēm vecumā virs 50 gadiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas nodarbības par veselību ietekmējošiem faktoriem, uzturu, garīgo un fizisko veselību. Vecāki tiek aicināti uz nodarbībām par bērnu veselību un attīstību. Par šīm un citām bezmaksas veselības veicināšanas, kā arī slimību profilakses aktivitātēm rīdzinieki plašāku informāciju var uzzināt mājaslapā www.veseligsridzinieks.lv.