Realizēts projekts “Dari vari Aktīvi”

Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs (RPBJC) jaunieši integrācijas projekta “Dari vari Aktīvi” līgums DIKS-21-137-lī ietvaros, ko realizēja Biedrība “BIC Dari Vari”, mācījās rakstīt projektus.

Aktivitātes laikā jaunieši atrada RDIKSP izsludinātos mazos jauniešu iniciatīvas projektus un izteica vēlmi izmēģināt savus spēkus projektu rakstīšanā un vadīšanā, kā rezultātā bija uzrakstīti trīs projekti. Struktūrvienības “Jauniešu atbalsta centrs” jaunieši Evija, Rihards un Ņikita rakstīja projektu “Jaunieši pasaules virtuvē”, struktūrvienības “Apīte” jaunieši Rihards, Den Marko, Māris rakstīja projektu “Apītes jauniešu virtuve” un “Apītes” jaunieši Andrejs, Liene, Ineta rakstīja projektu “RPBJC futbola turnīrs”.

Jaunieši godam aizstāvēja savus projektus komisijas priekšā un saņēma finansējumu projektu realizācijai. Turpmāk jauniešiem būs atbalsta persona Edgars Muktupāvels, kas palīdzēs ar padomiem, kā realizēt projektus.

Projektu mērķis: attīstīt ārpusģimenes aprūpē dzīvojošo jauniešu prasmes, kas veicina iecietību, vienlīdzību, toleranci, demokrātisku un pilsonisku domāšanu. Veidot jauniešos refleksijas prasmes un attīstīt jaunas spējas. Projekti dod iespēju jauniešiem satikties gan viņu popkultūrai raksturīgajos svētkos, gan tradicionālajos Latviešu svētkos. Tādejādi iemācīsies svinēt svētkus un to, ka katrs pats ir atbildīgs par svētku radīšanu un neviens viņu vietā to nedarīs, kā arī izzinās, kā citu tautu jaunieši gatavojas svētkiem un kas viņos rada svētku sajūtu, tādā veidā rodot iedvesmu, popularizēs brīvprātīgo darbu, savstarpēji saliedēs, jaunieši iesaistīsies Sporta dienas programmas izveidē un plānos aktivitātes.
Aktivitātes tiek organizētas projektu „ RPBJC futbola turnīrs”, “Apītes jauniešu virtuve”, “Jaunieši pasaules virtuvē” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Informāciju sagatavoja biedrība “BIC Dari Vari”