Psiholoģiskais atbalsts līdzatkarīgajiem

SIA «Latvian Holidays» aicina atkarīgo personu ģimenes locekļus šī gada 17.–19.maijā piedalīties psiholoģiskā atbalsta nometnē Rīgas domes Labklājības departamenta īstenotā projekta «Mēs par veselīgu Rīgu!» ietvaros.

Nometnes dalībniekus gaida intensīvas nodarbības trīs dienu garumā, kuru laikā notiks lekcijas un darbs grupā. Programmas ietvaros dalībnieki saņems profesionālu psiholoģisko atbalstu, varēs padziļināt savu izpratni par atkarību un līdzatkarību, vairot spējas apzināties savas jūtas, sasniegt mērķus un atjaunot personības resursus.
Ar līdzatkarīgajiem strādās pieredzējuši speciālisti – Iveta Krūmiņa, mag. psych., sertificēta mediatore un Benita Griškeviča, mag. psych., LPB sertificēta psihoterapijas speciāliste, supervizore. Dienas laikā dalībniekiem būs iespēja fiziski izkustēties un izmēģināt savus spēkus radošajās darbnīcās.

Nometne notiks Talsu novada viesu mājā «Rezidence Kurzeme», kur pie dabas krūts, tālu no pilsētas kņadas, būs iespēja ieklausīties sevī, tikt uzklausītam un atspirgt. Visiem nometnes dalībniekiem tiek nodrošināta bezmaksas izmitināšana, uzturs, kā arī transports no Rīgas līdz viesu mājai un atpakaļ.

Par nometnes dalībnieku var kļūt ikviens pilngadīgs Latvijas iedzīvotājs, kurš ir līdzatkarīgs, vai atrodas šajā riska grupā.

Pieteikšanās un sīkāka informācija par nometni: Iveta Krūmiņa – 28275992, e-pasts: konsultanti.psihologi@gmail.com

Nometne tiek īstenota Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.
Sīkāka informācija par šo un citām projekta aktivitātēm pieejama mājas lapā:www.veseligsridzinieks.lv vai FB kontā: @veseligsridzinieks.lv