Projekts “Proti un dari” – atbalsts jauniešiem, kuri nemācās un nestrādā

Kopš 2017. gada Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru veiksmīgi īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Proti un dari”, kurā piedalīties var jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu pie amata meistara.

Projektā ir iespēja bez maksas saņemt dažādus atbalsta pasākumus – psihologa konsultācijas, profesionālu karjeras konsultāciju, apmeklēt neformālo mācību aktivitātes, iepazīt dažādu profesiju speciālistu darba specifiku, attīstīt talantus utt…

Covid-19 izplatības dēļ projekta “Proti un dari” plānoto aktivitāšu īstenošanā izaicinājumu netrūka, taču projekta darbība ārkārtējās situācijas laikā nav pārtraukta, bet tiek piemērota kompleksa pieeja darbā ar mērķa grupas jauniešiem, lai viņi saņemtu pēc iespējas vispusīgāku un viņu individuālajām vajadzībām piemērotāku atbalstu.

Pagājušajā gadā jaunieši apmeklēja autovadīšanas, programmēšanas, dizaina, valodu, grāmatvedības, bārmeņu, manikīra/pedikīra kursus, apmeklēja izaugsmes treniņus, pilnveidoja darba pieteikuma rakstīšanas prasmes utt.. Tāpat arī daudzi jaunieši projekta laikā ieguva nozīmīgu atspērienu savas biznesa idejas realizēšanai, atsāka mācības vai atrada darbu gan Latvijā, gan ārzemju uzņēmumos.

Daudzi jaunieši jautā, kur var iepazīties ar pieejamo atbalsta pasākumu klāstu, taču šāda saraksta nav, jo katram jaunietim tiek izstrādāta individuāla aktivitāšu programma. Ja jaunietis atbilst mērķa grupai, tad tiek veikta jaunieša sākotnējā izpēte, kas iekļauj padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti, jaunieša izglītības, darba, brīvā laika, sabiedriskās darbības, iepriekšējās pieredzes un esošo prasmju apzināšanu, personības izpēti, interešu un prasmju attīstības vajadzību apzināšanu. Tādējādi, ņemot vērā jaunieša profilu, tiek izkristalizētas aktivitātes mērķa sasniegšanai. Tāpat arī
katram jaunietim tiek noteikts individuāls atbalsta programmas ilgums, kas var būt no 1 līdz 9 mēnešiem. Lai īstenotu plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, katru jaunieti ikdienas gaitās atbalsta programmas vadītājs un mentors.

No projekta sākuma līdz šim aktivitātēs iesaistījušies 462 jaunieši.

Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada 31. oktobrim, tāpēc vēl nav par vēlu iesaistīties! Iegūt plašāku informāciju un pieteikt dalību projektā var, rakstot uz e-pasta adresi andris.izinkevics@riga.lv vai dzelme.girne@riga.lv vai zvanot projekta koordinatoram pa tālruni 67012022. Projekta aktualitātēm var sekot līdzi sociālajā tīklā “Facebook” @PROTIunDARI.