Projekts “Dzirciema pagalms”

Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas Kopienas centrs “Ābeļzieds” īsteno projektu “Dzirciema pagalms”. Projekta mērķis ir veidot Dzirciema apkaimes sabiedrisko centru, kas veicina iedzīvotāju piederības sajūtu Dzirciema apkaimei. Tas kalpos kā platforma Dzirciema iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un vietējās kopienas interešu aizstāvībai. Dzirciema pagalms atrodas bijušās 6. slimnīcas teritorijā starp Dzirciema, Sēlpils un Eiženijas ielām un apvieno iedzīvotājus, organizācijas un to apmeklētājus.
Projekta ietvaros notika seminārs, kurā piedalījās Dzirciema apkaimes iedzīvotāji, Dzirciema pagalmā esošo organizāciju pārstāvji un Kopienas centra apmeklētāji. Tikšanās laikā dalībnieki savstarpēji iepazinās un kopīgi veidoja vīziju par Dzirciema pagalmu kā vietu, kur saņemt daudzveidīgus pakalpojumus. Tā ir sakopta vide; vieta, kur labi un aktīvi pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draudzēties ar kaimiņiem; vieta, kur var saņemt atbalstu un paust jaunas idejas; kur var aktualizēt problēmsituācijas un kopā rast risinājumus. Tā ir mūsu apkārtne un mūsu cilvēki, kuriem tas rūp.
Lai veicinātu pagalma institūciju sadarbību un apkaimes iedzīvotāju piederības izjūtu, kā arī stiprinātu projekta ietvaros izveidotās sociālās saites, ir izveidota Dzirciema pagalma karte. Tā kalpo arī kā informatīvais materiāls iedzīvotājiem par iespējām, ko piedāvā Dzirciema pagalms. Tā ir brīvi pieejama ikvienam interesentam Dzirciema pagalmā esošajās iestādēs.
Par turpmākām Dzirciema pagalma aktivitātēm var uzzināt Kopienas centra “Ābeļzieds” Facebook lapā.
Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Kopienas centrs “Ābeļzieds”