Projekts “Drošais solis”

Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas Kopienas centrs “Ābeļzieds” īsteno projektu “Drošais solis”. Projekts tiek finansēts Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Projekta ‘’Drošais solis’’ mērķis ir izstrādāt pasākumu kompleksa programmu, ko izmantot, lai stiprinātu KC “Ābeļzieds” brīvprātīgo iekšējos resursus, lai mazinātu izdegšanas riskus, veicot brīvprātīgo darbu. Tas nodrošinās iespēju esošajiem brīvprātīgajiem turpināt iesākto darbu un ilgtermiņā samazinās resursus, kas vajadzīgi jaunu brīvprātīgo piesaistei un apmācībai jau darbojošās grupās un kas samazinātu grupu izjukšanas risku, saistītu ar brīvprātīgo vadītāju aiziešanu izdegšanas un turpmākas motivācijas trūkuma rezultātā. Papildus tam, projekta ietvaros paredzēts popularizēt brīvprātīgā darbu Pārdaugavā un saliedēt KC “Ābeļzieds” brīvprātīgos kā komandu, tādejādi veicinot piederību Kopienas centram un lepnumu par veikto brīvprātīgo darbu.
Projekta norises laiks no 2018 gada 15. marta līdz 15. jūnijam, Kopienas centrā “Ābeļzieds” un ārpus tā.

Kontaktpersona: Brīvprātīgo darba koordinators Meldra Sevele 67012046; Meldra.Sevele@riga.lv; Rīga, Dzirciema iela 24.

Skatīt vairāk