Pirmās deviņas pirmsskolas izglītības iestādes Latvijā ieviesušas unikālu preventīvo programmu “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs”

Otrdien, 11. decembrī pirmās deviņas pirmsskolas izglītības iestādes, kas Latvijā ieviesušas programmu “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” saņems oficiālus sertifikātus, kas apliecina šī procesa noslēgumu. Preventīvo programmu radījušas un kopā ar pirmsskolas izglītības iestādēm ieviesušas divas nevalstiskās organizācijas – Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija un nodibinājums Centrs Dardedze, cieši sadarbojoties ar Rīgas pašvaldību un pirmsskolas izglītības iestādēm.
“Programma ir unikāls piemērs tam kā sociālā joma, cieši sadarbojas ar izglītības jomu sociālās prevencijas laukā, lai radītu bērniem drošāku un draudzīgāku vidi pirmsskolas izglītības iestādēs. Programmas izstrādes un ieviešanas procesā cieši sadarbojāmies ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Paldies pirmajām izglītības iestādēm, kas iesaistījās programmā, noticot tās nozīmībai un vērtībai. Uzskatām, ka kopā ar Centru Dardedze izstrādātā preventīvā programma ir būtisks attieksmes maiņas instruments ikvienam bērnudārzam ceļā uz bērniem drošāku un draudzīgāku vidi. Ticam, ka nākamajos gados programmu apgūs arvien vairāk pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki visā Latvijā,” atzīmē Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja.
Programmas mērķi ir veicināt agrīnu sociālpsiholoģisku problēmu identificēšanu un risināšanu, sadarbojoties pirmsskolas darbiniekiem un bērna vecākiem, samazināt pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus, kā arī stiprināt valsts, pašvaldību, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību, attīstot uz bērnu vērstu pieeju lēmumu pieņemšanas procesos gan valsts, gan pašvaldību līmenī. Programma pirmsskolas izglītības iestādēs tiek ieviesta četros posmos – “Džimbas 9 soļu drošības programma”, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Laboratorija pedagogiem”, e-vides platformas “Bērna labsajūtas mērījums” ieviešana un bērnu tiesību aizsardzības protokola sagatavošana.
Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu līdz 2018.gada beigām visos Latvijas novados tika organizēti ievadsemināri, lai visas pašvaldības varētu iepazīties ar programmas mērķiem, saturu, ieguvumiem un pašvaldības iespējām iesaistīt šīs Programmas realizācijā savā administratīvajā teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes. Tāpat tiek atbalstīta programmas pirmā posma “Džimbas 9 soļu drošības programma” īstenošana, lai līdz 2018. gada beigām kopumā apmācītu vismaz 228 pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekus.
Programmas izstrādi un ieviešanu finansējuši biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, OAK Fonds un Rīgas domes Labklājības departaments, projektu aprobēja un ieviesa Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Par SOS bērnu ciematiem
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska organizācija, kas Latvijā kopš 1997. gada nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī īsteno daudzpusīgas ģimeņu atbalsta un stiprināšanas programmas. Šo programmu mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai, samazinot pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus un nodrošinot specifiskus un vajadzībās pamatotus pakalpojumus ģimenēm un bērniem.

Papildu informācijai:
Dace Dzedone
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Tālr. 26556163