Pētījums par Grīziņkalna apkaimes novērtēšanu ir viena no labākajām praksēm Eiropā

Šī gada 10. decembrī Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvji piedalījās projekta “INHERIT” noslēguma konferencē “A Future for All to Inherit”, kurā tika prezentēti četru gadu laikā projektā sasniegtie rezultāti attiecībā uz iniciatīvām, kas aizsargā apkārtējo vidi, uzlabo veselību un veicina sabiedrības vienlīdzību.

Rīgas pilsētas pašvaldībā projekta īstenošana tika uzsākta 2016. gada 1. janvārī. Projekta galvenais mērķis bija apzināt labās prakses piemērus attiecībā uz dzīvošanas, pārvietošanās un patēriņa ieradumiem, kā arī iedrošināt iedzīvotājus pārmaiņām, kas nodrošinātu ilgtspējīgu dzīvesveidu, pozitīvi ietekmējot iedzīvotāju veselību, labklājību un apkārtējo vidi.

Projekta ietvaros tika izveidota datu bāze ar Eiropas labās prakses piemēriem, kurā tika iekļautas arī Rīgas labās prakses – A. Deglava ielas atkritumu kalns, SIA “Getliņi EKO”, Personalizēta ceļojumu plānošana riteņbraucējiem “PTP-Cycle” un citi. Pilna datu bāze pieejama šeit https://inherit.eu/db-results/. Tāpat Rīgas pilsētas pašvaldībā tika veikta mājsaimniecību aptauja, kuras ietvaros tika izveidoti nākotnes scenāriji par vēlamo dzīvesveidu Eiropā 2040. gadā. Video par iespējamajiem nākotnes dzīvesveidiem pieejams https://inherit.eu/future-scenarios/.

Nozīmīgākā projekta aktivitāte Rīgas pilsētas pašvaldībā bija īstenotais pilotprojekts “Place Standard” (“Apdzīvotas vietas standarts”), kura ietvaros tika pētīta Grīziņkalna apkaime. Apkaimes novērtēšanā tika aptaujāti vietējie iedzīvotāji. Projekta noslēguma konferencē “Apdzīvotas vietas standarts Grīziņkalnā” tika prezentēts kā viena no piecpadsmit labajām praksēm Eiropā, un kā piemērs iekļauts Eurohealthnet (Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkls) publikācijā par šī instrumenta izmantošanu pilsētvides plānošanā un uzlabošanā, iesaistot vietējos iedzīvotājus.