Pēdējos gados lielākais pamatbudžeta pieaugums sociālajai jomai

Rīgas domes Labklājības departamenta 2021. gada pamatbudžeta izdevumu plāns – 90 620 845 eur ( 2020. gadā 78 369 890 eur), kas ir par 15,63% lielāks nekā 2020. gadā, kurā budžeta pieaugums bija tikai 7.38%. Budžeta komisija atbalstīja papildu finansējumu sociālai jomai 2021. gadā par 12 100 891 eur.

Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs ar gandarījumu atzīmēja, “ka līdz šim atbalsts sociālajai nozarei vairāk bija vārdos, bet nu mēs to mainām un ieguldījumi būs redzami arī darbos, šis Rīgas domes sasaukums ir pierādījis, ka galvaspilsētai patiesi rūp sociālā nozare un tā ir prioritāte, jo pat pie kopīgā pašvaldības budžeta samazinājuma, mums ir izdevies atrast papildus līdzekļus, kas mums ļaus gan finansiāli atbalstīt sociālās jomas darbiniekus, gan attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus kā arī paplašināt pakalpojumu vietu skaitu, jau esošajos. Tas dos iespēju gan ģimenēm ar bērniem, gan tuviniekiem, kuri paši kopj savus tuviniekus, saņemt nepieciešamos pakalpojumus.”

Būtiskākais pieaugums – 5 292 685 eur ir aprūpes mājās pakalpojuma cenas palielinājums (no 4.44 eur uz 6.12
eur par stundu). 2020. gadā saglabājas iepriekšējo gadu tendence – ņemot vērā sabiedrības novecošanas un iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanos, turpināja palielināties sociālās aprūpes mājās pakalpojumu apjoms, to saņēma teju 10 000 rīdzinieki. Arvien vairāk pieauga aprūpes stundu skaits,
ja 2019.gada pirmajā pusgadā tās bija 1 511 494 stundas, tad 2020.gada pirmajā pusgadā tās bija jau 1 569 573 stundas.

Rīdziniekiem ir pieejami vairāk nekā 50 sociālo pakalpojumu veidi, un svarīgi, ka rasta iespēja papildus piešķirts 2 221 601 eur sociālo pakalpojumu paplašināšanai un jauniem pakalpojumiem. Piemēram, būs iespēja palielināt vietu skaitu sociālās aprūpes centros, tieši ģimeniska tipa SAC, kas ļoti strauji attīstās pēdējos gados. Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu, esam raduši finansējumu papildus vietām un divu jaunu dienas aprūpes centru atvēršanai, kas ļaus saņemt pakalpojumus lielākam skaitam senioru ar demenci. Tiks realizēts Latvijā vēl nebijis pilotprojekts atbalsta persona ģimenēm, kas ļaus vecākiem, kuri paši uzņēmušies rūpes par saviem bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem atvieglot dzīvi, saglabāt iespēju pašiem iet uz darbu vai nenonākt sociālā izolācijā. Sakarā ar klientu skaita pieaugumu rasts papildu finansējums invalīdu transporta pakalpojuma nodrošināšanai, kas ir būtiski personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī citiem sociālajiem pakalpojumiem.

1 677 606 eur papildus ir plānoti sociālās sistēmas strādājošo atalgojuma palielinājumam. Rīgas pašvaldības sociālo iestāžu darbinieku atalgojuma palielinājums līdz šim ir bijis gausākais. Tādēļ šobrīd Covid krīzē mēs esam atraduši finansējumu, lai laikā, kad citiem atalgojums nepieaugs, darbiniekiem, kuri strādā sociālajā jomā, tas pieaugtu.

Par vairāk nekā 33 amata vietām tiks stiprināta Rīgas sociālā atbalsta sistēmas kapacitāte piešķirot papildu finansējumu jaunām amata vienībām Rīgas Sociālajā dienestā un aprūpētāju skaita palielināšanai Rīgas sociālās aprūpes centros.

91,5% pieaugums plānots palielinot ieguldījumus infrastruktūrā un materiāltehniskajā bāzē Rīgas sociālajās iestādēs, jo līdz šim tās bijušas vāji atbalstītas no Rīgas domes puses.

Un vēl daudzas rīdzinieku sociālā atbalsta programmas saņems finansiālu papildinājumu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv. Rīgas domes Labklājības departamenta aktualitātēm var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook
profilā www.facebook.com/labklajibasdepartaments