Parakstīs sadarbības memorandu, kas paredz virzību uz sociālo un veselības aprūpes aktuālo problēmu risinājumiem

Pirmo reizi sociālās un veselības aprūpes jomu vēsturē, tiks parakstīts sadarbības memorands abu nozaru integrācijas jautājumos. Pievienojoties Rīgas pašvaldības iniciatīvai, ceturtdien, 14. oktobrī plkst.11.30 memorandu parakstīs Rīgas domes priekšsēdētājs M.Staķis, veselības ministrs D.Pavļuts, labklājības ministrs G.Eglītis un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs G.Kaminskis.

Aicinām sekot līdzi parakstīšanas gaitai Rīgas domes mājas lapā: https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti

COVID-19 pandēmijas laiks ir saasinājis un aktualizējis sociālās un veselības aprūpes jomas sadarbības un koordinētas rīcības aktualitāti un neatliekamību, tāpēc abu nozaru integrācija ir starpinstitucionāls un starpnozaru jautājums, kas jārisina kopā, iesaistoties Latvijas Republikas Labklājības ministrijai, Latvijas Republikas Veselības ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldībai domei kā lielākajai pašvaldībai un valsts galvaspilsētai.

Lai nodrošinātu maksimāli visaptverošu
pieeju cilvēka vajadzību apmierināšanai, būtiska ir integrēta sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieeja, kas uzlabo ne tikai iedzīvotāju labbūtību, bet paredz arī efektīvāku valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu.
Kā norāda Pasaules Veselības organizācija un liecina pētījumi, būtiski
akcentēt
integrētās aprūpes pozitīvo ietekmi uz
augstāku pacientu aprūpes kvalitāti un uzlabotu veselību, kā arī augstākiem pacienta apmierinātības rezultātiem, priekšplānā izvirzot klienta kvalitatīvi nodzīvotos dzīves gadus un sistēmas darbības efektivitāti (Kodner [&] Spreeuwenberg, 2002). Eiropas Sociālo tiesību komisijas rīcības plāns
mudina dalībvalstis veidot situāciju, kuras ietvaros valsts iestādes nodrošina sociālās drošības efektivitāti ar pakalpojumu tīklu veidošanu un piekļuves pamatpakalpojumiem nodrošināšanu tiem, kam tā nepieciešama. Lielā mērā tā ir tieša norāde uz dažādu jomu (veselība, sociālā joma, izglītība u.c.) integrācijas nepieciešamību.

Parakstot memorandu puses apņemas:
• Sadarboties, lai izveidotu sociālās un veselības aprūpes jomas integrētu (ekonomiski efektīvu un uz cilvēka vajadzībām orientētu) pakalpojumu sistēmu.
• Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu integrāciju klienta – sociālo pakalpojumu saņēmēja – atrašanās vietā, lai uzlabotu starpnozaru sadarbībā balstītu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
• Sadarboties ar pašvaldību un sniegt tai iespējamo finansiālo un organizatorisko atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai sociālajos pakalpojumos.
• Veidot sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm, lai akadēmiskajās programmās nodrošinātu zināšanas par integrētiem pakalpojumiem, atbalstītu budžeta vietas tādās programmās, kas sagatavo dažādus speciālistus, kas nav tikai ārsti vai sociālie darbinieki, bet piemēram ABA terapeiti, kur bāzes izglītība ir visdažādākā, kā arī vienojās par vēl daudziem jautājumiem.

Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi dzīvot sociāli drošā vidē un saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus. Tieši veiksmīgi īstenota sabiedrībai nepieciešamo jomu integrācija paaugstina cilvēku labklājību un iespējas realizēt savu potenciālu, veidojot veselīgas attiecības starp dažādām iedzīvotāju grupām, kā arī veidojot ilgtspējīgu vietējo kopienu un valsts ekonomisko attīstību.

Lai efektīvi risinātu memorandā iezīmētos jautājumus, tiek veidota starpnozaru profesionāļu darba grupa.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, e-pasts: lita.brice@riga.lv.