Par valsts elektrības atlaižu piemērošanu

No 1. septembra atbalsts valsts elektrības atlaižu piemērošanai tiks fiksēts, katrai trūcīgajai un maznodrošinātajai personai, ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, kā arī personai ar 1. grupas invaliditāti vai viņa aizgādnim, piešķirot 5 eiro, savukārt daudzbērnu ģimenei 10 eiro mēnesī.

Līdz šim atbalsts bija balstīts attiecībā uz vienībām – katrai aizsargāto lietotāju grupai bija savs kilovatstundu apmērs, kuru viņi bija tiesīgi patērēt, tad šobrīd tas pāriet uz naudas izteiksmi – katrai aizsargāto grupai ir noteikts atbalsta apmērs, kuru tad attiecīgi tirgotājs no rēķina noņems nost, tātad atlaides tiks piemērotas automātiski. Būtisks jauninājums ir tas, ka atlaides summēsies.

Līdz šim šo aizsargātā lietotāja atbalstu saņēma tikai viena tirgotāja klienti, bet tagad jebkura, jo nav vairs svarīgi, cik elektroenerģijas tiek patērēts.

Daudzbērnu ģimenēs, kurās atbalsts līdz šim vienmēr pārsniedzis 10 eiro, nu varētu būt jāmaksā vairāk.

Kad sociālais dienests noteiks trūcīgā, maznodrošinātā statusu, tad sistēma SOPA nosūtīs datus Valsts informācijas sistēmu savietotājam (VISS), kas tālāk informēs elektroenerģijas tirgotājus.