Par skolēnu darbu vasarā RSAC “Mežciems”

Rīgas Sociālās aprūpes centrā “Mežciems” skolēni strādā jau 3 gadus un to darbs ir kļuvis par neaizvietojamu, ka arī papildus resursu. Šajā laikā tiek padarīti daudzi, jo daudzi sīkie vasaras darbi – soliņu, kaķu mājas, nojumes krāsošana un lakošana, puķu dobju ravēšana, zāles pļaušana, pagraba tīrīšana u.c. Paralēli, klientiem ir jauni galda spēļu biedri un pastaigu asistenti ar sarunām par dzīvi, jo citi klienti un darbi ir jau labi pazīstami.

Kā jau visi darbinieki arī skolēni ir ļoti atšķirīgi, cits apzinīgāks, cits uzcītīgāks, cits aušīgāks, bet darba vadītāji ļoti atbildīgi. Kad nepieciešams sapurina ar vārdiem, kad pelnījis, tad uzslavē, kad bēdas – mierina, jo daudziem darbs Centrā ir pirmā darba pieredze un jāmācās izprast algota darba nozīmi, darba procesu un izpildi.

Skolniece Evija RSAC “Mežciems” strādā jau vairākus gadus un viņa saka: “Darbs sociālās aprūpes centrā ir daudzveidīgs un interesants. Patiesi izbaudu komunikāciju ar klientiem un to, ka katra diena ir citādāka. Tā kā savu dzīvi vēlos saistīt ar psiholoģijas nozari, šī darba pieredze man noteikti noderēs nākotnē.”

Skolnieks Rihards RSAC “Mežciems” strādā pirmo gadu un viņš saka: “Man patīk te strādā ar jautru kolektīvu un jautriem kolēģiem,
var uzstāties, lai parādītu savu talantu dziedāt, un palīdzēt veciem cilvēkiem. Ļoti vēlētos arī nākamajā gadā šeit strādāt pat, ja būs jātīra balkoni, kas ir neforši, bet vispār, tas ir sīkums.”

Skolniece Evija RSAC “Mežciems” strādā trešo gadu un pārējā laikā ir arī kā brīvprātīgā: “Šeit ir tik mājīgi. Man patīk strādāt dažādus darbus, bet visvairāk pavadīt cilvēkus pastaigās, ekskursijās un spēlēt dažādas spēles. Domāju, ka esmu atbildīga, jo man uztic arī koordinēt pasākumus un aktivitātes. Mani darba vadītāji
ir sirsnīgi, atsaucīgi un saprotoši”

Skolnieks Kristaps RSAC “Mežciems” strādā trešo gadu un pārējā laikā ir arī kā brīvprātīgais: “RSAC “Mežciems” es strādāju jau trešo vasaru un katru gadu man ir prieks atgriezties šeit, jo zinu, ka mani sagaidīs daudz dažādu un interesantu darbu, kā arī daudz pazīstamu seju. Darbs sociālajā sfērā nav no tiem vieglākajiem, taču ir viens no noderīgākajiem, jo, strādājot ar cilvēkiem, es ne tikai varēju tiem palīdzēt, bet arī iegūt daudz noderīgas iemaņas. Varu attīstīt komunikācijas spējas un uzklausīšanas prasmes.”

Centrā ir vairāki darba vadītāji, bet īpašu uzslavu var teikt sociālajai rehabilitētājai, kultūras pasākumu organizatorei Lienei. Daudziem jauniešiem šķiet, ka nu būs brīvība un varēs darīt visu, ko gribēsies, jo Liene ir gados jauna. Tomēr Lienē mājo spars, enerģiskums, taisnīgums un pieredze, jo pati audzina 3 dēlus. Tanī pat laikā Liene kļūst par mīļāko darba vadītāju, jo taisnīgs prasīgums, rada uzticību un paļaušanos. Liene saka, ka vasaras beigās, kad pēdējie augusta jaunieši dosies uz skolu, būs tukšuma sajūta.

RSAC “Mežciems” izsaka sirsnīgu paldies visiem skolēniem, kuri šovasar par savu darba vietu izvēlējās tieši šo veco ļaužu mītni.

Informāciju sagatavoja: RSAC “Mežciems”