Palielināts pabalsts mājokļa pielāgošanai cilvēkiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā

Stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošajos noteikumos Nr.59 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā””, kuros aprakstīta kārtība, kādā Rīgas iedzīvotāji – personas, kurām noteikta I invaliditātes grupa un kuras pārvietojas riteņkrēslā, var saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (turpmāk-Pabalsts). Lai radītu lielākas iespējas klientiem veikt mājokļa pielāgošanu, saistošajos noteikumos pabalsta summa palielināta no 2134,31 euro uz 4000 euro. Šobrīd ar mājokļa pielāgošanu tiek saprasta ne tikai fiziska vides pieejamība, bet arī dažādu viedo ierīču lietošana, specifisku mēbeļu izgatavošana vai specifiskas sadzīves tehnikas iegāde, kas personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, atvieglo dažādas darbības mājsaimniecībā, padarot šo personu mazāk atkarīgu no citu cilvēku palīdzības.
Saistošajos noteikumos paplašināts pakalpojumu sniedzēju loks, paredzot, ka mājokļa pielāgošanu veic ne tikai būvkomersants, bet komersants, kā arī precizēts, ka mājokļa nodošanu ekspluatācijā pēc darbu pabeigšanas veic mājokļa īpašnieks. Saistošajos noteikumos paredzēts, ka personai netiek piešķirts Pabalsts, ja sešu mēnešu laikā pēc Rīgas Sociālā dienesta lēmuma par Pabalsta piešķiršanu personai nav uzsākta personas mājokļa pielāgošana. Atkārtoti pieteikties Pabalsta saņemšanai persona var ne ātrāk kā vienu gadu pēc tiesību uz Pabalstu zaudēšanas. Atzinumu par to, ka iestājušies ārkārtas apstākļi un personai Pabalstu varētu piešķirt atkārtoti, sniedz ergoterapeits.
Pabalstu 2016. gadā saņēma 46 personas.
Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Darba dienās darba laikā informāciju var saņemt pa Rīgas Sociālā dienesta tālruni 67105048. Plašāku informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv