Novembrī Rīgas politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki saņems svētku pabalstu

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji saskaņā ar Rīgas domes 25.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 26 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem” var saņemt svētku pabalstu.

Pabalsta apmērs vienai personai 100.00 eiro.

Pabalsts tiek izmaksāts politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, kuri savu dzīves vietu deklarējuši Rīgā līdz 2019. gada 1. novembrim (tai skaitā sociālās aprūpes centros dzīvojošiem). Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī, bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalsts tiek pārskatīts un kontu vai izmaksāts kasē. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ persona nevarēs saņemt svētku pabalstu norādītajos datumos, tad pabalstu varēs pieprasīt sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas.

Svētku pabalstu var saņemt:
Politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieki uzrādot politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu apliecinošu dokumentu.

Rīdzinieki svētku pabalstu varēs saņemt no 5. līdz 13. novembrim savās mikrorajona/rajona nodaļās.
5. novembrī Zemgales priekšpilsētā dzīvojošie.
6.,7. novembrī Latgales priekšpilsētā dzīvojošie.
8. novembrī Ziemeļu rajonā dzīvojošie.
11.,12. novembrī Kurzemes rajonā dzīvojošie.
13.novembrī Vidzemes priekšpilsētā, Čiekurkalnā, Mežaparkā un Centra rajonā dzīvojošie.

2018. gadā pabalstu politiski represētām personām saņēma 2783 personas 278 300 eiro apmērā.

Rīgas pašvaldība 16.novembrī politiski represēto un nacionālās pretošanās kustības nevalstisko organizāciju biedriem dāvina Latvijas Nacionālā teātra izrādes “Cīrulīši” apmeklējumu.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no plkst.9.00 – 17.00 un Pt no plkst.9.00 – 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, kā arī zvanot darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv