Lūgums senioriem plānot savas ikdienas gaitas dienas vidū

Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte, uzrunājot seniorus, aicina: “Mūsu mīļie seniori! Mēs kopā esam varonīgi pārdzīvojuši ar COVID-19 pandēmiju saistītos ierobežojumus pavasarī, mazliet atpūtušies vasarā un nu, jau no rudens, cieti turamies pretī šai sērgai, pieciešot jaunus ierobežojumus! Jūs, kas piedzīvojuši grūtus laikus, karus, represijas, trūkumu, ar savu pacietību un izturību esat piemērs mums, saviem bērniem un mazbērniem! Cīņa ar pandēmiju ir nežēlīga, kā īstā karā – ar cilvēku upuriem, liegumiem, cilvēciskiem varoņdarbiem! Bet, līdz uzvarai vēl mērojams tāls un grūts ceļš – mums tas jāveic, kopā!”

Lai maksimāli mazinātu inficēšanās iespējas un veiksmīgi sagaidītu iespēju vakcinēties, atgādinām un aicinām :


Lai mazinātu sabiedriskā transporta noslodzes, lūgums senioriem apmeklēt veselības aprūpes iestādes, aptieku, tirgu, veikalu u.c., cik iespējams, dienas vidū, vēlams būtu laikā no plkst. 11.00 līdz 15.00, kad cilvēku plūsma nav tik intensīva, kā arī, lai mazinātu pārvietošanos ar sabiedrisko transportu rīta un vakara stundās, kad transports ir īpaši noslogots, tā arī sargājot savu un līdzcilvēku veselību.

• Atgādinām, ka Rīgas Sociālais dienests pieņem klientus TIKAI attālināti, tāpēc lūgums zvanīt savam sociālā darba speciālistam, ja ir kāda neskaidra situācija. Jau iepriekš paldies par sapratni!

• Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID – 19 izraisītā ārkārtējā situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa izziņas derīguma termiņš, NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz 2021. gada 31. martam. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība, automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

• Lai gan Rīgas Sociālā dienesta Dienas centri un Kopienas centrs ir slēgti, seniorus aicinām sazvanīties ar dienas centru sociālā darba speciālistiem, pārrunāt savu sociālo situāciju un saņemt emocionālu atbalstu.


Darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 strādā Senioru zvanu centrs, pa kuru var uzzināt tālruņus, kur meklēt sev svarīgo informāciju vai vienkārši aprunāties par sev aktuālām tēmām, jo uz zvaniem atbild brīvprātīgie seniori. Senioru zvanu centra tālruņa numuri ir 20224913, 25643438 un 29438355.

• Sava tuvākā teritoriālā centra vai dienas centra adresi un darbinieku tālruņus var uzzināt mājas lapā ld.riga.lv sadaļā „Rīgas Sociālais dienests”, kā arī, zvanot darba dienās darba laikā pa tālruni 67105048 vai 67037695.

• Tāpat saziņa ar Rīgas Sociālo dienestu ir iespējama elektroniski, rakstot uz e-pastu: soc@riga.lv vai RD Labklājības departamenta e-pastu: dl@riga.lv

• Tāpat informāciju par Rīgas pašvaldības iestāžu darbu var uzzināt, zvanot pa vienoto Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra bezmaksas informatīvo tālruni 80000800.

• Ja nepieciešama palīdzība pārtikas piegādē, medikamentu iegādē vai cita palīdzība, aicinām sazināties ar brīvprātīgajiem no biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” pa tālruni: 67336651 vai biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898. Abas organizācijas visus brīvprātīgos pārbauda, slēdz līgumus, kuros ir atrunāta pakalpojuma sniegšana, ir nodrošinātas atšķirības zīmes un precizētas citas organizatoriskas darbības, bet galvenais, ka seniori var uzticēties šiem cilvēkiem un organizācijas uzņemas līdzatbildību. Brīvprātīgie nekad nebrauc neaicināti un vienmēr saskaņos ierašanās laiku. Tāpat aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām to ļoti rūpīgi pārdomāt, lai nekļūtu par krāpniecības upuri!

Ļoti aicinām seniorus būt atbildīgiem, jo tikai kopīgiem spēkiem, domājot, darot un rūpējoties citam par citu mēs varēsim ierobežot un uzveikt Covid-19 vīrusa izplatību!