Labklājības departaments sadarbojas ar Veselības ministriju cīņā ar Covid-19

Neskatoties uz pieņemtajiem ierobežojumiem un ieviestajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, turpina pieaugt pacientu skaits ar smagu Covid-19 slimības gaitu.

Rīgas 1. slimnīca ir ambulatora ārstniecības iestāde ar lielāko dienas stacionāru, sniedz ambulatoros un plānveida stacionāros veselības aprūpes un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus. Apzinoties sarežģīto situāciju, vēl pagājušā gada oktobrī tika izveidota darba grupa un uzsākts darbs pie rīcības plāna gadījumam, ja būs jāiesaistās COVID-19 pacientu stacionārā ārstēšanā. Tika izvērtētas infrastruktūras iespējas, apzināti resursi un vajadzības, 2020.gada 2. novembrī sagatavotie priekšlikumi tika iesniegti Rīgas Domes Labklājības departamentam. Turpmāk, ciešā sadarbībā ar RD Labklājības departamentu un Veselības ministriju, tika veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai slimnīca spētu uzņemt ar Covid-19 pozitīvus pacientus.

Pacientu ar bīstamu vīrusu ārstēšanai nepieciešami ievērojami ieguldījumi infrastruktūrā, medicīnisko ierīču un iekārtu iepirkšana, medicīniskā skābekļa sistēmas pielāgošana un medicīniskā saspiestā gaisa pievada izbūve. Viens no svarīgajiem izaicinājumiem ir personāla, ar pieredzi šādu smagu pacientu ārstēšanā un aprūpē, piesaistīšana.

Pateicoties RD Labklājības departamenta aktīvai rīcībai, Veselības ministrijas atbalstam un slimnīcas dienestu operatīvai darbībai, šos jautājumus izdevās atrisināt, un 2021.gada 15.janvārī Rīgas 1.slimnīca parakstījusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par stacionāro pakalpojumu sniegšanu Covid-19 pacientiem.

“Mūsu pienākums šajā grūtajā laikā – izmantojot Rīgas 1.slimnīcas iespējas, augsti kvalificēta un atsaucīga personāla pieejamību, sniegt pilnvērtīgu medicīnisko palīdzību Covid-19 pacientiem,
kuri ir saņēmuši sākotnējo ārstēšanu. Ņemot vērā situāciju valstī, mūsu iniciatīvas mērķis ir atslogot kolēģus universitātes slimnīcās, sniegt savu artavu cīņā ar pandēmiju”- atzīmē Rīgas 1.slimnīcas valdes priekšsēdētāja, ārste anestezioloģe, reanimatoloģe, transfuzioloģe Natālija Zlobina.

Covid-19 pacientu stacionāras ārstēšanas nodaļas izveidošanai tiks pārprofilētas divas dienas stacionāra nodaļas, izveidojot 50 gultas. Nodaļas darbu vadīs anestezioloģe, reanimatoloģe Marina Šuvalova, kurai ir ilggadēja darba pieredze LIC intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā.

“Diemžēl vidēji katrs piektais līdz desmitais COVID-19 pacients nokļūst slimnīcā ar vidēju, vai ar smagu klīnisko gaitu, kas prasa ārstēšanu daudzprofilu stacionārā ar 24/7 pieejamu ārstniecības personālu. Ja pacients ir vidēja smaguma un stabils,
to iespējams pārvietot tālākai ārstēšanai, atbrīvojot vietu citam akūtam pacientam daudzprofilu klīniskā stacionārā. Rīgas 1. slimnīcā turpināsim ārstēšanu,
sniedzot viņam nepieciešamo atbalstošo terapiju, sakarā ar pacienta pamatslimību COVID-19 un blakus saslimšanām. Neskatoties uz noslodzi, slimnīcas dažādu specialitāšu ārsti, aprūpes un atbalsta personāls atsaucīgs palīdzēt no savas pamatdarba brīvajā laikā“, – stāsta dr.Šuvalova.

Par SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Rīgas 1.slimnīca ir labi pārvaldīta publiskā sektora veselības aprūpes iestāde, kas pilnā apjomā nodrošina ambulatoros un dienas stacionāra pakalpojumus. Šī brīža situācijā tādējādi risinot ļoti aktuālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas jautājumu, kad stacionāras iestādes ir spiestas visus resursus novirzīt Covid-19 slimnieku ārstēšanai.